Wiki source code of IPv6

Last modified by on 29.08.2017 12:43

Show last authors
1 V síti VŠB je provozně podporován protokol IPv6 od r.2007. První implementace protokolu IPv6 v síti VŠB jsou datovány od roku 2001.
2
3 VŠB-TUO byl přidělen a je využíván adresní prostor 2001:718:1001::/48.
4 \\
5
6 **Jak se připojit do IPv6 sítě**
7
8 V mnoha koncových sítích je k dispozici nativní IPv6 konektivita a zkonfigurování by mělo u podporovaných systémů proběhnout automaticky. Adresu a výchozí bránu tedy dostanetu přidělenu automaticky a měla by být ve formátu ##2001:718:1001:XX:YYYYY##.
9
10 Bližší informace o připojení, popř. konfiguracích operačních systémů, naleznete na tématicky zaměřených stránkách:
11
12 * [[IPv6 a uživatelské stanice v síti VŠB-TUO>>tuonet.sluzby-protokoly.ipv6.koncove-stanice.WebHome]]
13 * [[IPv6 na serverových systémech v síti VŠB-TUO>>tuonet.sluzby-protokoly.ipv6.ipv6-servery.WebHome]]
14
15 Problematiku IPv6 je vhodné neopomínat. Statistiky ukazují, že 2/3 koncových systémů jsou schopny komunikovat prostřednictvím protokolu IPv6, který je v OS téměř vždy preferován před protokolem IPv4. Nekorektní připojení koncových stanic tak může znemožnit využívání serverových služeb jak v síti VŠB, tak v síti Internet. Nesprávná implementace služeb na IPv6 může znemožnit uživatelům využívání serverových služeb. Proto buďte prosím při implementaci služeb na IPv6 pečliví a ověřujte funkcionalitu v obou protokolech.
16 \\
17
18 **Jak se obvykle projevují problémy související s IPv6**
19
20 Problémy související s protokolem IPv6 se nejmarkantněji projevují u pracovních stanic např. nedostupností některých WWW stránek. Většina WWW stránek je dostupná, ale stránky [[http:~~/~~/www.vsb.cz>>url:http://www.vsb.cz/]] a [[http:~~/~~/www.google.cz>>url:http://www.google.cz]], [[http:~~/~~/www.youtube.com>>url:http://www.youtube.com]], [[http:~~/~~/www.cesnet.cz>>url:http://www.cesnet.cz]] a [[http:~~/~~/speedtest6.cesnet.cz>>url:http://speedtest6.cesnet.cz]] jsou nedostupné? Pak se asi opravdu jedná o problém související s problémy s IPv6.
21
22 V takových případech zkuste svou stanici restartovat a opět ověřte funkčnost stránek. Pokud i nadále problém přetrvává, tak nás prosím kontaktujte prostřednictvím [[helpdeskového systému>>helpdesk.WebHome]].
23 \\
24
25 **Odkazy a poznámky**
26
27 Testování propustnosti sítě s protokolem IPv6 - [[http:~~/~~/speedtest6.cesnet.cz/>>url:http://speedtest6.cesnet.cz]] (dostupné pouze protokolem IPv6).
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava