Wiki source code of Další protokoly a služby

Last modified by on 29.08.2017 12:43

Hide last authors
Denisa Wernerová 4.1 1 [[**DNS, DHCP**>>tuonet.sluzby-protokoly.dns-dhcp.WebHome]]
bac0025 2.4 2
Denisa Wernerová 2.7 3 * Každá stanice provozovaná v počítačové síti musí mít nastaven jmenný server.
bac0025 2.2 4
Denisa Wernerová 5.1 5 [[**Síťový antivirus a IPS**>>tuonet.sluzby-protokoly.ips.WebHome]]
bac0025 2.2 6
Denisa Wernerová 2.7 7 * Některé části sítě TUONET jsou před viry a útoky z Internetu zabezpečeny pomocí síťového antiviru.
bac0025 2.2 8
Denisa Wernerová 6.1 9 [[**IPv6**>>tuonet.sluzby-protokoly.ipv6.WebHome]]
bac0025 2.2 10
Denisa Wernerová 7.1 11 [[**Monitoring počítačové sítě**>>tuonet.sluzby-protokoly.monitoring.WebHome]]
bac0025 2.2 12
Denisa Wernerová 8.1 13 [[**Multicastový provoz v síti VŠB-TU Ostrava**>>tuonet.sluzby-protokoly.multicast.WebHome]]
bac0025 2.2 14
Denisa Wernerová 2.7 15 * Multicastové přenosy jsou využívány pro přenos videa různých konferencí nebo seminářů, distribuci audio záznamů.
bac0025 2.2 16
Denisa Wernerová 9.1 17 [[**NTP**>>tuonet.sluzby-protokoly.ntp.WebHome]]
bac0025 2.2 18
Denisa Wernerová 2.7 19 * Synchronizace času systémů prostřednictvím počítačové sítě a protokolu NTP (Network Time Protocol).
bac0025 2.2 20
Denisa Wernerová 10.1 21 [[**Kancelářské přepínače pro rozšíření přípojných míst do sítě VŠB-TUO**>>tuonet.sluzby-protokoly.prepinace.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava