Last modified by vyc022 on 29.08.2017 12:42

Hide last authors
vyc022 3.1 1 Každému webovému projektu je přiřazena datová kvóta.
bac0025 2.1 2
3 Kvóta pro každý webový projekt je 1,5 GB pro data a databázi.
4
vyc022 3.1 5 Ke každému webovému projektu evidujeme zodpovědnou osobu (zpravidla se jedná o technického správce), která je na překročení kvóty upozorněna a požádána o nápravu.
bac0025 2.1 6
vyc022 3.1 7 Pokud nedojde ke sjednání nápravy a k opětovnému dodržení kvóty, v krajním případě může být web odstaven.
bac0025 2.1 8
vyc022 3.1 9
Denisa Wernerová 2.3 10 **Fáze překročení kvóty:**
bac0025 2.1 11
Denisa Wernerová 2.3 12 * **1401 MB - 1490 MB**
13 ** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý měsíc, pokud je kvóta stále překročena.
bac0025 2.1 14
Denisa Wernerová 2.3 15 * **1491 MB - 1499 MB**
16 ** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
bac0025 2.1 17
Denisa Wernerová 2.3 18 * **1500 MB a více **
vyc022 3.1 19 ** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
bac0025 2.1 20
21 Během každé fáze kontaktujte, prosím, správce serveru.
22