Last modified by on 16.07.2020 10:01

Show last authors
1 Při mapování síťového adresáře na pracovní stanici postupujte následovně:
2
3 1. Zkontrolujte nastavení sítě na svém počítači.
4
5 1. Spusťte **průzkumníka souborů.**
6
7 1. V navigačním podokně průzkumníka klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Tento počítač** a z nabídky zvolte možnost **Připojit síťovou jednotku …**
8
9 1. V dialogovém okně **zvolte písmeno**, pod kterým se bude síťová jednotka připojovat a dále **zadejte složku**, kterou chcete připojovat.
10
11 1. Pokud chcete, aby se složka připojovala při každém přihlášení na stanici, zaškrtněte checkbox **Znovu připojit při přihlášení.**
12
13 1. Pokud se do počítače přihlašujete lokálním účtem, zaškrtněte checkbox **Připojit pomocí jiných pověření**. V případě, že se do počítače přihlašujete doménovým účtem, ponechte checkbox nezatržený.
14
15 1. Stiskněte tlačítko **Dokončit**.
16
17 1. Pokud jste v předchozím bodě zvolili možnost Připojit pomocí jiných pověření, je po Vás požadováno přihlašovací jméno a heslo.
18 Přihlašovací jméno zadávejte ve tvaru **vsb\osobniCislo** nebo **osobniCislo@vsb.cz.** Heslo je **[[SSO/LDAP>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].** Při zatržení checkboxu **Zapamatovat pověření** dojde k uložení pověření do správce pověření a při příštím přihlášení nebudete znovu vyzýváni k zadání přihlašovacích údajů.
19 \\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava