Last modified by on 30.01.2019 08:38

Show last authors
1 **a) mount**
2
3 ##sudo mount -t cifs -o username=abc123,iocharset=utf8,gid=user,uid=user,file_mode=0660,dir_mode=0770 ~/~/msad.vsb.cz/VSB/home/abc123 /mnt##
4
5
6 **b) /etc/fstab**
7
8 ##~/~/msad.vsb.cz/VSB/home/abc123 /mnt cifs credentials=/slozka/.credentials,iocharset=utf8,gid=user,uid=user,file_mode=0660,dir_mode=0770,users 0 0##
9
10 Do souboru .credentials (chmod 700) uveďte přihlašovací údaje ve tvaru:
11 username=abc123
12 password=univerzitniHeslo
13
14
15 **abc123** nahraďte vaším **univerzitním přihlašovací jménem** a jako heslo použijte [[**SSO/LDAP**>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
16 **user** nahraďte názvem vašeho profilu v počítači.
17
18 Poznámka: Přípojný bod ##/mnt## ve výše uvedených linuxových příkazech lze nahradit za jakýkoliv jiný (např. /media/dfs atd.).
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava