Show last authors
1 (% style="color:#cc0000" %)**Neukládejte do domovských adresářů a sdílených složek osobní údaje!**
2
3 === Domovské adresáře ===
4
5 **Pravidla pro zřizování a používání:**
6
7 * Domovské adresáře jsou vytvářeny automaticky všem, kdo mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
8 * Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 50 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
9 * K domovským adresářům nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.
10
11 **Připojení domovského adresáře v operačních systémech:**
12
13 * [[Windows 7/8/8.1/10>>doc:.windows.WebHome]]
14 * [[Linux>>doc:.linux.WebHome]]
15 * [[Mac OS>>doc:.macos.WebHome]]
16
17
18 === Ochrana osobních údajů ===
19
20 **Pravidla pro zřizování a používání:**
21
22 * Adresáře pro ukládání osobních údajů jsou vytvářeny automaticky všem zaměstnancům, kteří mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
23 * Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 100 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
24 * K adresáři nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.
25
26 **Připojení vlastního adresáře pro ukládání osobních údajů v operačních systémech:**
27
28 * [[Windows 7/8/8.1/10>>doc:.windows-osudaje.WebHome]]
29 * [[Linux>>doc:.linux-osudaje.WebHome]]
30 * [[Mac OS>>doc:.macos-osudaje.WebHome]]
31
32
33 === Sdílené složky pracovišť ===
34
35 **Pravidla pro zřizování:**
36
37 * Tyto složky jsou zřizovány na vyžádání.
38 * Zřízení složky je v kompetenci příslušného fakultního správce. Rektorátní pracoviště žádají o zřízení složky prostřednictvím idesk.vsb.cz.
39
40 **Připojení složky:**
41
42 * Cesta ke sdíleným složkám zpravidla začíná takto
43 ~\~\msad.vsb.cz\FAKULTA\...
44 Místo slova FAKULTA se používají zkratky FAST, FEI, FS, HGF, FMT. Pro pracovníky celoškolských útvarů je místo fakulty nutné uvést VSB. Bližší informace žádejte u svého fakultního správce.
45
46 (% style="color:#ff0000" %)Domovské adresáře i sdílené složky jsou přístupné pouze ze sítě TUONET (včetně VPN a WIFI).
47
48
49 === Alternativní úložiště ===
50
51 V případě potřeby
52
53 * vytváření webových prezentací včetně WWW domovských stránek
54 * publikování dokumentů na webu
55 * ukládání většího množství dat
56
57 Lze využít
58
59 * [[cloudové služby Microsoft Office 365>>doc:uzivatel.email.office365-mail.WebHome]]
60 * [[cloudové služby Google Apps>>doc:uzivatel.cloud.google-apps.WebHome]]
61 * [[OwnCloud>>doc:servery.owncloud.WebHome]]
62 * [[server HomeL>>doc:servery.homel.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava