Last modified by Martin Výlet on 03.08.2023 12:46

Show last authors
1 Ke službě Microsoft 365 se přihlásíte na adrese: [[http:~~/~~/office365.vsb.cz>>url:http://office365.vsb.cz]].
2 Přihlášení k webovému rozhraní je možné rovněž na adrese: [[http:~~/~~/posta.vsb.cz>>url:http://posta.vsb.cz]] a to i v případě, že nevyužíváte poštovní služby.
3
4
5 [[[[image:001.png]]>>attach:001.png]]
6
7
8 Pokud by tyto adresy byly nedostupné, můžete použít přihlašovací formulář Microsoft 365: [[https:~~/~~/login.microsoftonline.com/>>url:https://login.microsoftonline.com/]]. Přihlášení je pak o něco složitejší. Do prvního pole zadejte přihlašovací jméno ve tvaru: **osobníČíslo@vsb.cz**
9
10 [[[[image:002.png]]>>attach:002.png]]
11
12
13 a dejte **Enter**. Budete přesměrováni na další formulář, kde zadáte heslo.
14
15 [[[[image:001.png]]>>attach:001.png]]
16
17
18 Pokud nemáte zprovozněné poštovní služby, neuvidíte na hlavní stránce položky Outlook, Kalendář a Osoby.
19
20 [[[[image:003.png]]>>attach:003.png]]
21
22
23 Další položky se zpřístupní po kliknutí na značku.
24
25 [[[[image:004.png]]>>attach:003.png]]