Last modified by on 29.08.2017 12:45

Hide last authors
ser0018 6.1 1 Ke službě Office 365 se přihlásíte na adrese: [[http:~~/~~/office365.vsb.cz>>url:http://office365.vsb.cz]].
ser0018 6.2 2 Přihlášení k webovému rozhraní je možné rovněž na adrese: [[http:~~/~~/posta.vsb.cz>>url:http://posta.vsb.cz]] a to i v případě, že nevyužíváte poštovní služby.
ser0018 6.1 3
4
Denisa Wernerová 6.6 5 [[[[image:001.png]]>>attach:001.png]]
ser0018 6.1 6
7
Denisa Wernerová 6.3 8 Pokud by tyto adresy byly nedostupné, můžete použít přihlašovací formulář Office 365: [[https:~~/~~/login.microsoftonline.com/>>url:https://login.microsoftonline.com/]]. Přihlášení je pak o něco složitejší. Do prvního pole zadejte přihlašovací jméno ve tvaru: **osobníČíslo@vsb.cz**
ser0018 6.1 9
Denisa Wernerová 6.6 10 [[[[image:002.png]]>>attach:002.png]]
ser0018 6.1 11
12
Denisa Wernerová 6.3 13 a dejte **Enter**. Budete přesměrováni na další formulář, kde zadáte heslo.
ser0018 6.1 14
Denisa Wernerová 6.7 15 [[[[image:001.png]]>>attach:001.png]]
ser0018 6.1 16
17
18 Pokud nemáte zprovozněné poštovní služby, neuvidíte na hlavní stránce položky Outlook, Kalendář a Osoby.
19
Denisa Wernerová 6.7 20 [[[[image:003.png]]>>attach:003.png]]
ser0018 6.1 21
22
lus0014 6.5 23 Další položky se zpřístupní po kliknutí na značku.
ser0018 6.1 24
Denisa Wernerová 6.7 25 [[[[image:004.png]]>>attach:003.png]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava