Wiki source code of Microsoft Exchange

Last modified by on 07.04.2022 10:22

Show last authors
1 Poštovní server Microsoft Exchange nabízí vedle přijímání a odesílání pošty i další služby, např. :
2
3 * Sdílení úkolů, kalendářů a kontaktů.
4 * Delegování přístupových práv na různých úrovních k celým poštovním schránkám nebo k jejich částem jiným osobám.
5 * Synchronizování dat s mobilními zařízeními.
6
7 Pokud chcete využívat výše uvedenou funkcionalitu, musíte používat místo standardního poštovního účtu univerzity (Roundcube/POP3/IMAP) **účet na serveru Microsoft Exchange:**
8
9 * Žádost pro převod pošty zaměstnanců na poštu MS Exchange zadávejte prosím přes toto [[**webové rozhraní**>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=7&Subject=Migrace%20zam.%20emailu%20na%20MS%20Exchange]].
10 * Poštovní server klasické pošty a Exchange pracují odděleně. (% style="color:#cc0000" %)**Je možné mít účet pouze na jednom z nich**.
11 * V případě přechodu ze standardního poštovního účtu (Horde/POP3/IMAP) na účet na Exchangi zůstává vaše emailová adresa stejná.
12 * Pošta je dostupná rovněž přes webové rozhraní [[http:~~/~~/posta.vsb.cz/>>url:http://posta.vsb.cz/]] → **Čtení pošty - MS Exchange**.
13 * Velikost účtu je z technických důvodů omezena na **5 GB**.
14
15 **Podporované poštovní klienty naleznete **[[zde>>url:http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996719%28v=exchg.150%29.aspx]].
16
17
18 **Přihlašovací jméno a heslo**
19
20 * Přihlašovací jméno k účtu na **MS Exchange** zapisujte ve tvaru **vsb\osobniCislo** nebo **osobniCislo@msad.vsb.cz**. Heslo je synchronizováno s jednotným tzv. [[LDAP/SSL heslem>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
21
22
23 **Webové rozhraní - Outlook Web Access**
24
25 * Přihlášení pomocí webového rozhraní Outlook Web App spuštěném ve vašem prohlížeči dle návodu [[zde>>doc:uzivatel.email.exchange.outlook-web-app.WebHome]].
26 * [[Nastavení automatického podpisu na konci e-mailu>>doc:.podpis.WebHome]]
27
28
29 **Nastavení klientů vůči serveru MS Exchange**
30
31 * **MS Outlook 2016**
32 ** [[Nastavení e-mailového klienta pro příjem pošty ze serveru MS Exchange>>doc:.outlook-2016.outlook2016-nastaveni-prijmu-posty.WebHome]]
33 ** [[Další návody>>doc:.outlook-2016.WebHome]]
34
35 * **Mac OS**
36 ** [[Nastavení klienta Mail v Mac OS pro příjem pošty ze serveru MS Exchange>>doc:uzivatel.email.exchange.mail-macos.WebHome]]
37
38 * **Mobilní zařízení a tablety**
39 ** [[MS Exchange na zařízení s Android>>doc:.android-v11.WebHome]]
40 ** [[MS Exchange na iPhone/iPad>>doc:uzivatel.email.exchange.iphone-ipad.WebHome]]
41
42 * **Prostředí GNU/Linuxu**
43 ** [[MS Exchange a Evolution>>doc:uzivatel.email.exchange.evolution.WebHome]]
44 ** [[MS Exchange a Thunderbird>>doc:uzivatel.email.exchange.thunderbird.WebHome]]
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava