Zdrojový kód wiki Microsoft Exchange

Naposledy změněno 29.08.2017 12:45

Show last authors
1 Poštovní server Microsoft Exchange nabízí vedle přijímání a odesílání pošty i další služby, např. :
2
3 * Sdílení úkolů, kalendářů a kontaktů.
4 * Delegování přístupových práv na různých úrovních k celým poštovním schránkám nebo k jejich částem jiným osobám.
5 * Synchronizování dat s mobilními zařízeními.
6
7 Pokud chcete využívat výše uvedenou funkcionalitu, musíte používat místo standardního poštovního účtu univerzity (Horde/POP3/IMAP) **účet na serveru Microsoft Exchange:**
8
9 * Žádost pro převod pošty zaměstnanců na poštu MS Exchange zadávejte prosím přes toto [[**webové rozhraní**>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=7&Subject=Migrace%20zam.%20emailu%20na%20MS%20Exchange]].
10 * Poštovní server klasické pošty a Exchange pracují odděleně. (% style="color: rgb(204, 0, 0);" %)**Je možné mít účet pouze na jednom z nich**.
11 * V případě přechodu ze standardního poštovního účtu (Horde/POP3/IMAP) na účet na Exchangi zůstává vaše emailová adresa stejná.
12 * Pošta je dostupná rovněž přes webové rozhraní [[http:~~/~~/posta.vsb.cz/>>url:http://posta.vsb.cz/]] → **Čtení pošty - MS Exchange**.
13 * Velikost účtu je z technických důvodů omezena na **5 GB**.
14
15 **Podporované poštovní klienty naleznete **[[zde>>url:http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996719%28v=exchg.150%29.aspx]].
16 \\
17
18 **Přihlašovací jméno a heslo**
19
20 * [[Jak na změnu hesla a koho kontaktovat při problémech se změnou hesla>>doc:uzivatel.email.exchange.zmena-hesla.WebHome]]
21 Přihlašovací jméno k účtu na **Microsoft Exchange **zapisujte ve tvaru **vsb\osobniCislo **nebo **osobniCislo@msad.vsb.cz**. Heslo je synchronizováno s jednotným tzv. [[LDAP/SSL heslem>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
22 \\
23
24 **Webové rozhraní - Outlook Web Access**
25
26 * Přihlášení pomocí webového rozhraní Outlook Web App spuštěném ve vašem prohlížeči dle návodu [[zde>>doc:uzivatel.email.exchange.outlook-web-app.WebHome]].
27 \\
28
29 **Nastavení klientů vůči serveru Microsoft Exchange**
30
31 * **Microsoft Office Outlook 2013/2010/2007**
32 ** Jak nastavit příjem pošty ze serveru Microsoft Exchange, nasdílet své kontakty a kalendáře. Co jsou úkoly, schůzky, události a zvláštní celodenní události. Jak vytvořit schůzku přímou reakcí na doručenou poštu. Údržba - archivace a zálohování pošty.
33 ** [[Nastavení email klienta MS Outlook 2013>>doc:uzivatel.email.exchange.outl-2013.WebHome]]
34 ** [[Nastavení email klienta MS Outlook 2010>>doc:uzivatel.email.exchange.outl-2010.WebHome]]
35 ** [[Nastavení email klienta MS Outlook 2007>>doc:uzivatel.email.exchange.outl-2007.WebHome]]
36
37 * **Mac OS**
38 ** [[Nastavení klienta Mail v Mac OS pro příjem pošty ze serveru MS Exchange>>doc:uzivatel.email.exchange.mail-macos.WebHome]]
39
40 * **Mobilní zařízení a tablety**
41 ** [[MS Exchange na zařízení s Android>>doc:uzivatel.email.exchange.android.WebHome]]
42 ** [[MS Exchange na iPhone/iPad>>doc:uzivatel.email.exchange.iphone-ipad.WebHome]]
43 ** [[Konfigurace klientů s ActiveSync>>doc:uzivatel.email.exchange.activesync.WebHome]]
44
45 * **Prostředí GNU/Linuxu**
46 ** [[MS Exchange a Evolution>>doc:uzivatel.email.exchange.evolution.WebHome]]
47 ** [[MS Exchange a Thunderbird>>doc:uzivatel.email.exchange.thunderbird.WebHome]]
48 \\
49
50 **Kontakt na administrátory**
51
52 * [[Správci serveru Microsoft Exchange >>doc:uzivatel.email.exchange.zmena-hesla.spravci.WebHome]] - určeno pro zaměstnance VŠB-TU Ostrava.
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava