Wiki source code of Elektronická pošta (E-mail)

Last modified by on 05.10.2022 11:50

Hide last authors
Denisa Wernerová 5.2 1 Pro přístup k elektronické poště mají zaměstnanci a studenti VŠB-TUO možnost nastavit si poštovní klienty nainstalované na svých počítačích nebo využít webového rozhraní.
Denisa Wernerová 3.2 2
ser0018 4.2 3 (((
4 {{warning}}
Denisa Wernerová 15.6 5 (% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)**Studenti prezenčního studia EKF mají poštu uloženou na Office 365.**
6 V případě, že jste v minulosti studovali na EKF a nyní studujete na jiné fakultě v rámci VŠB, je velmi pravděpodobné, že svou současnou poštu naleznete opět ve schránce na Office 365.
ser0018 4.2 7 {{/warning}}
8 )))
Denisa Wernerová 3.2 9
Denisa Wernerová 5.4 10 **Webové rozhraní**
Denisa Wernerová 3.2 11
Denisa Wernerová 5.2 12 Pro příjem pošty pomocí [[webového rozhraní>>url:http://posta.vsb.cz]] je zapotřebí jen internetový prohlížeč (např. Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera browser). Toto webové rozhraní používá protokol IMAP. Zaměstnancům se důrazně doporučuje k rutinní práci využívat nakonfigurovaného poštovního klienta.
ser0018 4.2 13
Denisa Wernerová 4.10 14 {{box}}
Denisa Wernerová 15.2 15 Pro přihlášení k webovému rozhraní http://posta.vsb.cz/ zadejte vaše** osobní číslo** (např. abc123) a k němu zadané [[**přihlašovací heslo**>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] (SSO/LDAP/univerzitní heslo).
Denisa Wernerová 4.10 16 {{/box}}
ser0018 4.2 17
Denisa Wernerová 13.1 18 * [[Návod pro práci ve webmail aplikaci Roundcube>>doc:uzivatel.email.roundcube.WebHome]]
Denisa Wernerová 11.1 19 * [[Návod pro práci v Office 365>>doc:uzivatel.email.office365-mail.WebHome]]
Denisa Wernerová 5.4 20
ser0018 4.2 21
Denisa Wernerová 5.4 22 **MS Exchange**
Denisa Wernerová 3.2 23
Martin Výlet 16.1 24 Zaměstnanci mohou využít speciální účet ve službě Exchange Online v cloudu Microsoft 365.
Denisa Wernerová 3.2 25
Martin Výlet 16.1 26 * [[Více informací a návodů k účtu Exchange Online v cloudu Microsoft 365>>doc:.office365-mail.WebHome]]
Denisa Wernerová 5.4 27
Denisa Wernerová 3.2 28
Denisa Wernerová 5.4 29 **Poštovní klienti (POP3/IMAP)**
ser0018 4.2 30
Denisa Wernerová 12.1 31 * [[Nastavení poštovních klientů>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.WebHome]] pro příjem pošty pomocí POP3/IMAP (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Mobilní klienti) a další návody.
Denisa Wernerová 5.4 32
ser0018 4.3 33
Denisa Wernerová 5.4 34 **Další informace:**
ser0018 4.3 35
Denisa Wernerová 15.5 36 * [[Mailman (e-mailové konference)>>doc:.mailman.WebHome]] slouží k hromadné výměně e-mailů mezi všemi účastníky.
sle0052 4.6 37
Denisa Wernerová 14.1 38 * [[Kontakty na e-mailové skupiny pracovníků VŠB-TU Ostrava a jednotlivých fakult>>url:https://edison.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel/skupiny/]]. Návod [[Správa skupin osob>>uzivatel.sprava-skupin.WebHome]] je dostupný pro správce a zaměstnance univerzity po přihlášení LDAP heslem.
sle0052 4.6 39
Denisa Wernerová 5.1 40 * [[Seznam zachyceného spamu>>url:http://posta.vsb.cz/spam]] před doručením do vaší poštovní schránky si můžete zobrazit po zadání vašeho osobního čísla, hesla a počtu dnů zpět do minulosti.
sle0052 4.6 41
Denisa Wernerová 6.1 42 * [[Podvodné zprávy PHISHING>>pc.bezpecnost.phishing.WebHome]] (e-mailové útoky) s cílem vylákat z uživatele důvěrné informace jako přihlašovací údaje k účtům, PIN ke kartám atd.
Denisa Wernerová 15.9 43
44 * [[Rozesílání hromadné pošty>>doc:.hromadna-posta.WebHome]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava