Wiki source code of Elektronická pošta (E-mail)

Last modified by on 30.04.2019 15:44

Hide last authors
Denisa Wernerová 5.2 1 Pro přístup k elektronické poště mají zaměstnanci a studenti VŠB-TUO možnost nastavit si poštovní klienty nainstalované na svých počítačích nebo využít webového rozhraní.
Denisa Wernerová 3.2 2
ser0018 4.2 3 (((
4 {{warning}}
Denisa Wernerová 15.3 5 (% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)**Studenti prezenčního studia EkF mají poštu uloženou na Office 365.**
ser0018 4.2 6 {{/warning}}
7 )))
Denisa Wernerová 3.2 8
Denisa Wernerová 5.4 9 **Webové rozhraní**
Denisa Wernerová 3.2 10
Denisa Wernerová 5.2 11 Pro příjem pošty pomocí [[webového rozhraní>>url:http://posta.vsb.cz]] je zapotřebí jen internetový prohlížeč (např. Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera browser). Toto webové rozhraní používá protokol IMAP. Zaměstnancům se důrazně doporučuje k rutinní práci využívat nakonfigurovaného poštovního klienta.
ser0018 4.2 12
Denisa Wernerová 4.10 13 {{box}}
Denisa Wernerová 15.2 14 Pro přihlášení k webovému rozhraní http://posta.vsb.cz/ zadejte vaše** osobní číslo** (např. abc123) a k němu zadané [[**přihlašovací heslo**>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] (SSO/LDAP/univerzitní heslo).
Denisa Wernerová 4.10 15 {{/box}}
ser0018 4.2 16
Denisa Wernerová 13.1 17 * [[Návod pro práci ve webmail aplikaci Roundcube>>doc:uzivatel.email.roundcube.WebHome]]
Denisa Wernerová 11.1 18 * [[Návod pro práci v Office 365>>doc:uzivatel.email.office365-mail.WebHome]]
Denisa Wernerová 5.4 19
ser0018 4.2 20
Denisa Wernerová 5.4 21 **MS Exchange**
Denisa Wernerová 3.2 22
Denisa Wernerová 5.2 23 Zaměstnanci mohou využít speciální účet na serveru Microsoft Exchange. Pro využívání pošty na serveru Microsoft Exchange, kalendářů, kontaktů a úkolů je nutné mít založen samostatný účet nesouvisející s klasickým poštovním účtem.
Denisa Wernerová 3.2 24
Denisa Wernerová 9.1 25 * [[Více informací a návodů k účtu na serveru Microsoft Exchange>>doc:uzivatel.email.exchange.WebHome]]
Denisa Wernerová 5.4 26
Denisa Wernerová 3.2 27
Denisa Wernerová 5.4 28 **Poštovní klienti (POP3/IMAP)**
ser0018 4.2 29
Denisa Wernerová 12.1 30 * [[Nastavení poštovních klientů>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.WebHome]] pro příjem pošty pomocí POP3/IMAP (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Mobilní klienti) a další návody.
Denisa Wernerová 5.4 31
ser0018 4.3 32
Denisa Wernerová 5.4 33 **Další informace:**
ser0018 4.3 34
Denisa Wernerová 15.5 35 * [[Mailman (e-mailové konference)>>doc:.mailman.WebHome]] slouží k hromadné výměně e-mailů mezi všemi účastníky.
sle0052 4.6 36
Denisa Wernerová 14.1 37 * [[Kontakty na e-mailové skupiny pracovníků VŠB-TU Ostrava a jednotlivých fakult>>url:https://edison.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel/skupiny/]]. Návod [[Správa skupin osob>>uzivatel.sprava-skupin.WebHome]] je dostupný pro správce a zaměstnance univerzity po přihlášení LDAP heslem.
sle0052 4.6 38
Denisa Wernerová 5.1 39 * [[Seznam zachyceného spamu>>url:http://posta.vsb.cz/spam]] před doručením do vaší poštovní schránky si můžete zobrazit po zadání vašeho osobního čísla, hesla a počtu dnů zpět do minulosti.
sle0052 4.6 40
Denisa Wernerová 6.1 41 * [[Podvodné zprávy PHISHING>>pc.bezpecnost.phishing.WebHome]] (e-mailové útoky) s cílem vylákat z uživatele důvěrné informace jako přihlašovací údaje k účtům, PIN ke kartám atd.
sle0052 4.6 42
Denisa Wernerová 15.1 43 * [[Zpřístupnění rozsáhlejších (větších) dokumentů>>uzivatel.uziv-www.WebHome]], které by nemusely být odeslány z důvodu jejich velikosti, můžete jejich nahráním na své uživatelské účty na serverech [[Homel>>servery.homel.WebHome]] nebo [[Homen>>servery.homen.WebHome]]. Poté již stačí odeslat emailem odkazy na takto vystavené dokumenty.
Denisa Wernerová 15.4 44
45 * [[Hromadná pošta (pro administrátory)>>doc:.hromadna-posta.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava