Wiki source code of Elektronická pošta (E-mail)

Last modified by on 30.04.2019 15:44

Show last authors
1 Pro přístup k elektronické poště mají zaměstnanci a studenti VŠB-TUO možnost nastavit si poštovní klienty nainstalované na svých počítačích nebo využít webového rozhraní.
2
3 (((
4 {{warning}}
5 (% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)**Studenti prezenčního studia EkF mají poštu uloženou na Office 365.**
6 {{/warning}}
7 )))
8
9 **Webové rozhraní**
10
11 Pro příjem pošty pomocí [[webového rozhraní>>url:http://posta.vsb.cz]] je zapotřebí jen internetový prohlížeč (např. Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera browser). Toto webové rozhraní používá protokol IMAP. Zaměstnancům se důrazně doporučuje k rutinní práci využívat nakonfigurovaného poštovního klienta.
12
13 {{box}}
14 Pro přihlášení k webovému rozhraní http://posta.vsb.cz/ zadejte vaše** osobní číslo** (např. abc123) a k němu zadané [[**přihlašovací heslo**>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] (SSO/LDAP/univerzitní heslo).
15 {{/box}}
16
17 * [[Návod pro práci ve webmail aplikaci Roundcube>>doc:uzivatel.email.roundcube.WebHome]]
18 * [[Návod pro práci v Office 365>>doc:uzivatel.email.office365-mail.WebHome]]
19
20
21 **MS Exchange**
22
23 Zaměstnanci mohou využít speciální účet na serveru Microsoft Exchange. Pro využívání pošty na serveru Microsoft Exchange, kalendářů, kontaktů a úkolů je nutné mít založen samostatný účet nesouvisející s klasickým poštovním účtem.
24
25 * [[Více informací a návodů k účtu na serveru Microsoft Exchange>>doc:uzivatel.email.exchange.WebHome]]
26
27
28 **Poštovní klienti (POP3/IMAP)**
29
30 * [[Nastavení poštovních klientů>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.WebHome]] pro příjem pošty pomocí POP3/IMAP (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Mobilní klienti) a další návody.
31
32
33 **Další informace:**
34
35 * [[Mailman (e-mailové konference)>>doc:.mailman.WebHome]] slouží k hromadné výměně e-mailů mezi všemi účastníky.
36
37 * [[Kontakty na e-mailové skupiny pracovníků VŠB-TU Ostrava a jednotlivých fakult>>url:https://edison.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel/skupiny/]]. Návod [[Správa skupin osob>>uzivatel.sprava-skupin.WebHome]] je dostupný pro správce a zaměstnance univerzity po přihlášení LDAP heslem.
38
39 * [[Seznam zachyceného spamu>>url:http://posta.vsb.cz/spam]] před doručením do vaší poštovní schránky si můžete zobrazit po zadání vašeho osobního čísla, hesla a počtu dnů zpět do minulosti.
40
41 * [[Podvodné zprávy PHISHING>>pc.bezpecnost.phishing.WebHome]] (e-mailové útoky) s cílem vylákat z uživatele důvěrné informace jako přihlašovací údaje k účtům, PIN ke kartám atd.
42
43 * [[Zpřístupnění rozsáhlejších (větších) dokumentů>>uzivatel.uziv-www.WebHome]], které by nemusely být odeslány z důvodu jejich velikosti, můžete jejich nahráním na své uživatelské účty na serverech [[Homel>>servery.homel.WebHome]] nebo [[Homen>>servery.homen.WebHome]]. Poté již stačí odeslat emailem odkazy na takto vystavené dokumenty.
44
45 * [[Hromadná pošta (pro administrátory)>>doc:.hromadna-posta.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava