Wiki source code of Elektronická pošta (E-mail)

Last modified by on 03.08.2023 12:46

Show last authors
1 Pro přístup k elektronické poště mají zaměstnanci a studenti VŠB-TUO možnost nastavit si poštovní klienty nainstalované na svých počítačích nebo využít webového rozhraní.
2
3 (((
4 {{warning}}
5 (% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)**Studenti EKF a FBI mají poštu uloženou na Office 365.**
6 V případě, že jste v minulosti studovali na EKF nebo FBI a nyní studujete na jiné fakultě v rámci VŠB, je velmi pravděpodobné, že svou současnou poštu naleznete opět ve schránce na Office 365.
7 {{/warning}}
8 )))
9
10 **Webové rozhraní**
11
12 Pro příjem pošty pomocí [[webového rozhraní>>url:http://posta.vsb.cz]] je zapotřebí jen internetový prohlížeč (např. Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera browser). Toto webové rozhraní používá protokol IMAP. Zaměstnancům se důrazně doporučuje k rutinní práci využívat nakonfigurovaného poštovního klienta.
13
14 {{box}}
15 Pro přihlášení k webovému rozhraní http://posta.vsb.cz/ zadejte vaše** osobní číslo** (např. abc123) a k němu zadané [[**přihlašovací heslo**>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] (SSO/LDAP/univerzitní heslo).
16 {{/box}}
17
18 * [[Návod pro práci ve webmail aplikaci Roundcube>>doc:uzivatel.email.roundcube.WebHome]]
19 * [[Návod pro práci v Office 365>>doc:uzivatel.email.office365-mail.WebHome]]
20
21
22 **MS Exchange**
23
24 Zaměstnanci mohou využít speciální účet ve službě Exchange Online v cloudu Microsoft 365.
25
26 * [[Více informací a návodů k účtu Exchange Online v cloudu Microsoft 365>>doc:.office365-mail.WebHome]]
27
28
29 **Poštovní klienti (POP3/IMAP)**
30
31 * [[Nastavení poštovních klientů>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.WebHome]] pro příjem pošty pomocí POP3/IMAP (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Mobilní klienti) a další návody.
32
33
34 **Další informace:**
35
36 * [[Mailman (e-mailové konference)>>doc:.mailman.WebHome]] slouží k hromadné výměně e-mailů mezi všemi účastníky.
37
38 * [[Kontakty na e-mailové skupiny pracovníků VŠB-TU Ostrava a jednotlivých fakult>>url:https://edison.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel/skupiny/]]. Návod [[Správa skupin osob>>uzivatel.sprava-skupin.WebHome]] je dostupný pro správce a zaměstnance univerzity po přihlášení LDAP heslem.
39
40 * [[Seznam zachyceného spamu>>url:http://posta.vsb.cz/spam]] před doručením do vaší poštovní schránky si můžete zobrazit po zadání vašeho osobního čísla, hesla a počtu dnů zpět do minulosti.
41
42 * [[Podvodné zprávy PHISHING>>pc.bezpecnost.phishing.WebHome]] (e-mailové útoky) s cílem vylákat z uživatele důvěrné informace jako přihlašovací údaje k účtům, PIN ke kartám atd.
43
44 * [[Rozesílání hromadné pošty>>doc:.hromadna-posta.WebHome]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava