Last modified by on 19.09.2017 16:51

Show last authors
1 1. Jděte přes nabídku **Nástroje → Nastavení účtu** nebo přes ikonu zobrazení nabídky aplikace v pravém horním rohu a volbu **Možnosti → Možnosti.**
2
3 [[[[image:15a.png||alt="001.png"]]>>attach:15a.png]]
4
5 1. Pokračujte přes kartu **Rozšířené**, záložku **Certifikáty **a tlačítko **Certifikáty...**
6
7 [[[[image:15b.png]]>>attach:15b.png]]
8
9 1. Na záložce **Osobní **stiskněte tlačítko **Importovat**.
10
11 [[[[image:15c.png]]>>attach:15c.png]]
12
13 1. Vyhledejte exportovaný certifikát ve formátu PKCS12, který jste exportovali v Mozille Firefox.
14 Vyberte jej a stiskněte **Open**.
15
16 [[[[image:16.png]]>>attach:16.png]]
17
18 1. Potvrďte vybraný certifikát tlačítkem **OK**.
19
20 [[[[image:17.png]]>>attach:17.png]]
21
22 1. Zobrazte si nastavení účtu přes nabídku **Nástroje → Nastavení účtu**// //nebo// //přes odkaz **Zobrazit nastavení pro tento účet** na úvodní obrazovce vašeho účtu.
23 Na záložce **Zabezpečení **stiskněte tlačítko **Vybrat**.
24
25 [[[[image:18.png]]>>attach:18.png]]
26
27 1. Vyberte v předchozích krocích naimportovaný certifikát a potvrďte tlačítkem **OK**.
28
29 [[[[image:19.png]]>>attach:19.png]]
30
31 1. Zaškrtněte volbu **Elektronicky podepsat zprávy** a potvrďte tlačítkem **OK**.
32
33 [[[[image:20.png]]>>attach:20.png]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava