Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 30.07.2021 10:29

From version 13.1
edited by Martin Výlet
on 12.01.2021 11:38
To version 13.2
edited by Denisa Wernerová
on 27.01.2021 11:36
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.vyl0022
1 +XWiki.wer022
Content
... ... @@ -38,3 +38,9 @@
38 38  VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color:#990000" %)**vydání je zpoplatněno.**
39 39  
40 40  * [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.certifikaty.postsignum.WebHome]]
41 +
42 +Sdružení CESNET pořídilo v rámci systému RemSig Hardware security module (HSM). HSM je zařízení, které uchovává kvalifikovaný certifikát CA PostSignum v souladu s příslušným zákonem. V současné době je toto řešení určené **především pro hromadné podepisování dokumentů**, které vyžadují kvalifikovaný podpis. Pro tyto účely existuje API, které využívají informační systémy.
43 +
44 +Jestliže však potřebujete pro individuální využití kvalifikovaný certifikát pro vytváření kvalifikovaného podpisu (tzn. uložený na tokenu), zadejte do [[IDESKu>>https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]] požadavek na "Kvalifikovaný certifikát uložený na kvalifikovaném prostředku".
45 +
46 +Služba je popsána na stránce https://eidas.cesnet.cz/cs/members/remsig
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava