Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:46

From version 10.2
edited by ork01
on 29.08.2017 12:44
Change comment: Updated the relative links.
To version 12.1
edited by Denisa Wernerová
on 29.08.2017 12:44
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.ork01
1 +XWiki.wer022
Content
... ... @@ -26,7 +26,7 @@
26 26  
27 27  * slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Sdružení CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
28 28  
29 -* [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>doc:uzivatel.os-cer-tcs]]
29 +* [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>doc:uzivatel.certifikaty.os-cer-tcs.WebHome]]
30 30  {{id name="tcs_certifikat"/}}
31 31  
32 32  === 2. Serverové certifikáty TCS: ===
... ... @@ -48,4 +48,4 @@
48 48  
49 49  VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydání je zpoplatněno.**
50 50  
51 -* [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.postsignum]]
51 +* [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.certifikaty.postsignum.WebHome]]