Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:57

Hide last authors
bac0025 1.1 1 Při nastavování připojení k síti prostřednictvím VPN máte možnost volby ze tří variant:
2
Denisa Wernerová 3.5 3 **vsb**
bac0025 1.1 4
Denisa Wernerová 3.5 5 * Základní varianta. Veškerý provoz jde přes síť školy (včetně provozu do Internetu). Není omezen přístup k lokální síti.
6 * Výhodou je větší bezpečnost, protože vzdálený uživatel je chráněn školním firewallem a také síťovým antivirem.
7 * Nevýhodou mohou být omezení, daná nastavením pravidel na firewallu. Není podporován provoz P2P sítí.
bac0025 1.1 8
Denisa Wernerová 3.5 9 **vsb_localinet**
10
11 * V tomto případě jde zabezpečeným tunelem jen provoz do sítě školy, ostatní provoz jde přímo do sítě Vašeho poskytovatele Internetu. Není omezen přístup k lokální síti.
12 * Tato varianta za cenu horšího zabezpečení před viry a útoky z Internetu podporuje provoz libovolné aplikace, včetně těch, které nejsou na školním firewallu povoleny.
13
14 **vsb_only**
15
16 * Veškerý provoz jde přes síť školy, ale je zakázán přístup do lokální sítě. Jinak pro ni platí totéž co pro variantu **vsb**. Tato varianta připojení je nejbezpečnější.
Denisa Wernerová 3.4 17
bac0025 1.1 18
Denisa Wernerová 5.1 19 **Nastavení v klientovi AnyConnect:**
20 \\Při použití **AnyConnect klienta** si volíte variantu ze seznamu na přihlašovací obrazovce, v poli **Connection → Group**
21 \\[[[[image:141.png]]>>attach:141.png||rel="__blank"]]