Show last authors
1 V současné době je podporována instalace Cisco AnyConnect VPN klienta pouze přes www rozhraní VPN koncentrátoru. **Cisco AnyConnect VPN klient lze spouštět online přímo z prostředí webového prohlížece na stránkách VPN koncentrátoru https:~/~/vpn.vsb.cz (stejný postup jako při spouštění ze systému [[Windows>>tuonet.vpn.vpn-anyconnect.WebHome]])**.
2
3 Vedlejší produkt online spuštění VPN klienta je jeho instalace do systému. Po prvním spuštění z webových stránek tedy máte možnost dále spouštět VPN klienta jako samostatnou aplikaci (pro spuštění VPN klienta již není nutné spouštět webový prohlížeč).
4
5 VPN klient nainstaluje do systému dvě komponenty.
6
7 * [[Daemon>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/Daemon_%28computer_software%29]] běžící na pozadí.
8 * [[GUI>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/GUI]], které zpřístupní přihlašovací dialog.
9
10
11 **Postup spuštění aplikace Cisco AnyConnect VPN klient:**
12
13 1. Spuštění "/etc/init.d/vpnagentd_init start" (jako root)
14
15 1. Spuštění GUI (Aplikace → Internet → Cisco AnyConnect VPN Client), popř. "/opt/cisco/anyconnect/bin/vpnui"
16
17 1. Do pole **Connect to:** uveďte **vpn.vsb.cz**
18
19 1. Hodnotu pole **Group** zvolte podle [[tohoto návodu>>tuonet.vpn.vpn-skupiny.WebHome]]
20
21 1. Do pole **Username:** uveďte Váš školní login
22
23 1. Do pole **Password:** uveďte Vaše heslo
24
25 1. Klikněte na **Connect**
26 \\[[[[image:vpn_groups.png]]>>attach:vpn_groups.png]]
27 \\V případě problémů se stabilitou připojení zkuste nastavit MTU na síťovém rozhraní na 1300B.
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava