Spuštění a instalace Cisco AnyConnect VPN klienta pro Linux (Ubuntu)

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:57

V současné době je podporována instalace Cisco AnyConnect VPN klienta pouze přes www rozhraní VPN koncentrátoru. Cisco AnyConnect VPN klient lze spouštět online přímo z prostředí webového prohlížece na stránkách VPN koncentrátoru  https://vpn.vsb.cz (stejný postup jako při spouštění ze systému Windows).

Vedlejší produkt online spuštění VPN klienta je jeho instalace do systému. Po prvním spuštění z webových stránek tedy máte možnost dále spouštět VPN klienta jako samostatnou aplikaci (pro spuštění VPN klienta již není nutné spouštět webový prohlížeč).

VPN klient nainstaluje do systému dvě komponenty.

 • Daemon běžící na pozadí.
 • GUI, které zpřístupní přihlašovací dialog.
   

Postup spuštění aplikace Cisco AnyConnect VPN klient:

 1. Spuštění "/etc/init.d/vpnagentd_init start" (jako root)
   
 2. Spuštění GUI (Aplikace → Internet → Cisco AnyConnect VPN Client), popř. "/opt/cisco/anyconnect/bin/vpnui"
   
 3. Do pole Connect to: uveďte vpn.vsb.cz
   
 4. Hodnotu pole Group zvolte podle tohoto návodu
   
 5. Do pole Username: uveďte Váš školní login
   
 6. Do pole Password: uveďte Vaše heslo
   
 7. Klikněte na Connect

  vpn_groups.png

  V případě problémů se stabilitou připojení zkuste nastavit MTU na síťovém rozhraní na 1300B.