Wiki source code of Android s Cisco AnyConnect

Last modified by on 19.09.2017 16:07

Hide last authors
Denisa Wernerová 5.9 1 1. Nainstalujte si z Android Marketu aplikaci **Cisco AnyConnect klient**. Pro Android verze 4 použijte tuto:
Denisa Wernerová 7.2 2 \\[[[[image:market.png]]>>attach:market2.png||rel="__blank"]]
3 \\Pro starší verzi Androida tuto:
4 \\[[[[image:market2.png]]>>attach:market.png||rel="__blank"]]
bac0025 1.2 5
Denisa Wernerová 5.9 6 1. Po spuštění klienta zvolte **Add New VPN Connection**.
bac0025 5.3 7 Do pole **Description** zadejte libovolné jméno připojení.
8 V poli **Server Address** zadejte **vpn.vsb.cz**.
9 Pole **Certificate** ponechte beze změny.
10 Stisknutím **Done** vytvoříte nové připojení.
Denisa Wernerová 7.2 11 \\[[[[image:create.png]]>>attach:create.png||rel="__blank"]]
bac0025 5.3 12
bac0025 5.4 13 1. Nyní se můžete připojit. Klepnutím na jméno právě vytvořeného připojení vyvoláte přihlašovací dialog.
14 Do pole **USERNAME** zadejte své osobní číslo a zadejte heslo (stejné jako do pošty).
Denisa Wernerová 7.1 15 V poli **GROUP** nechte VSB, případně si vyberte některou z [[dalších možností nastavení>>tuonet.vpn.vpn-skupiny.WebHome]].
bac0025 5.4 16 Stisknutím **OK** se připojíte.
Denisa Wernerová 7.2 17 \\[[[[image:conn.png]]>>attach:conn.png||rel="__blank"]]
18 \\Nyní můžete okno VPN klienta zavřít.
bac0025 5.4 19
bac0025 5.5 20 1. Odpojíte se opět klepnutím na jméno připojení a volbou **Disconnect**.
21
Denisa Wernerová 5.9 22 Originální Cisco dokumentaci najdete [[zde>>url:http://www.cisco.com/en/US/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect30/user/xmart/b_Android_User_Guide.pdf]].
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava