Last modified by on 19.09.2017 16:07

From version 5.4
edited by bac0025
on 20.03.2015 12:59
To version 5.5
edited by bac0025
on 20.03.2015 13:01
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -22,3 +22,9 @@
22 22  Stisknutím **OK** se připojíte.
23 23  
24 24  [[image:conn.png||width="512"]]
25 +
26 +Nyní můžete okno VPN klienta zavřít.
27 +
28 +1. Odpojíte se opět klepnutím na jméno připojení a volbou **Disconnect**.
29 +
30 +Originální Cisco dokumentaci najdete zde.
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava