Show last authors
1 V případě saturace všech přípojných míst v kanceláři je možné rozšířit počet přípojných míst za použití tzv. SoHo (kancelářského) přepínače. Tento přepínač zakoupí katedra popř. pracoviště z vlastních prostředků.
2
3 **Výhody takového řešení:**
4
5 * nízké pořizovací náklady na zakoupení zařízení
6 * možnost okamžitého nasazení
7
8 **Nevýhody takového řešení:**
9
10 * přepínací kapacita (rychlost přeposílání dat mezi porty) je omezena, popřípadě ji výrobce vůbec neudává
11 * chybí podpora dalších síťových protokolů ([[802.1q>>url:http://en.wikipedia.org/wiki/802.1q]], [[802.1p>>url:http://en.wikipedia.org/wiki/802.1p]], [[802.1d>>url:http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree_protocol]], [[802.1w>>url:http://en.wikipedia.org/wiki/802.1d]], [[802.1x>>url:http://en.wikipedia.org/wiki/802.1x]])
12 * v případě problémů s PC připojeným na kancelářském přepínači (zavirování ap.) může být z technických důvodů odpojen celý segment, tedy všechny PC připojené k tomuto přepínači
13 * tyto přepínače neumožňují vzdálený management a proto je případná diagnostika problémů téměř nemožná
14 * kancelářské přepínače nepodporují multicast, takový provoz přeposílají, bez rozdílu, na všechny porty a tedy snižují celkovou propustnost na síti (tedy nevhodné pro hromadné nahrávání image OS na učebnách)
15 * všechna zařízení připojená k tomuto přepínačí musí být v jednom síťovém segmentu (jednom subnetu)
16 * datový provoz všech připojených zařízení sdílí kapacitu výstupního portupřepínače (obvykle 100Mbps)
17
18 **Postup instalace:**
19
20 * výběr vhodného přepínače (cena, počet a rychlost portů), vyhoví běžné levné přepínače
21 * konzultujte s námi výběr konkrétního modelu
22 * PŘED fyzickou instalací je nutné domluvit se správou sítě připojení takového přepínače (pokud dojde k připojení bez konzultace se správcem sítě, může se stát, že nebudou všechny stanice na připojeném přepínači fungovat korektně)
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava