Show last authors
1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Obsah**"}}
2 {{toc/}}
3 {{/box}}
4
5 == Automatická aktivace MS Windows/Office pomocí KMS serveru: ==
6
7 Aktivace produktů MS Windows/Office probíhá pomocí KMS serveru s názvem KMS1.vsb.cz. Jakmile nově nainstalovaný Operační systém Windows nebo MS Office mají připojení k internetu a nachází se ve školní síti, provedou Autodiscover na základě DNS záznamu z DNS serveru, který směřuje na KMS server. Aktivace by měla být provedena během několika minut. Pokud se aktivace MS produktů neprovede automaticky, lze využít níže popsané postupy k ruční aktivaci.
8
9 (% style="color:#cc0000" %)**! Pro úspěšnou aktivaci PC musí být připojeno v síti VŠB (nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome||rel="__blank" title="http://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/tuonet/vpn"]]) !**
10
11 == Ruční aktivace MS Windows pomocí KMS serveru: ==
12
13 Aktivace MS Windows funguje pouze v případě nainstalovaného OS z Volume License média, získaného z install.vsb.cz. Aktivace nebude funkční v případě médií, které nepochází z VLSC (Volume Licensing Service Center).
14
15 1. Spustit Příkazový řádek - CMD "Jako správce..."
16 1. ##**slmgr -skms KMS1.vsb.cz**##
17 1. ##**slmgr -ato**##
18
19 Pokud aktivace neproběhne, můžeme Windows trošku pošťouchnout:
20
21 1. Nejprve doporučujeme nastavit příponu DNS „vsb.cz“ na [[kartě DNS IPv4>>attach:Microsoft-campus-aktivace-nastaveni-DHCP.pdf]] a znovu zkusit aktivaci příkazem "##**slmgr -ato**##" (toto nastavení je potřeba u počítačů, které např. při instalaci mívají přidělenu pevnou IP adresu nebo jsou instalovány ve virtuálním prostředí za NAT)
22
23 1. Selže-li tento zkrácený postup, je třeba Windows pročistit (i zde platí nutnost přípony DNS „ vsb.cz“ na [[kartě DNS IPv4>>attach:Microsoft-campus-aktivace-nastaveni-DHCP.pdf]]):
24 Po každém příkazu SLMGR chvíli počkejte, až se zobrazí potvrzující hlášení!
25 11. Spustit Příkazový řádek - CMD "Jako správce..."
26 11. ##**slmgr -upk**##
27 11. ##**slmgr -cpky**##
28 11. ##**slmgr -rearm**##
29 11. restartovat PC
30 11. přejděte na [[KMS Client Setup Keys>>url:http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx]] a opište/zkopírujte KMS klíč dle nainstalované edice Windows, který použijeme v dalším kroku.
31 11. Spustit Příkazový řádek - CMD "Jako správce..."
32 11. ##**slmgr -skms KMS1.vsb.cz**##
33 11. ##**slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX**##
34 11. //Pozn.: XXXXX... nahraďte opsaným KMS klíčem z odkazu výše.//
35 11. ##**slmgr /ato**##
36
37
38 === Řešení chybových hlášení aktivace Windows SLS ===
39
40 * Chyba s označením **##0xC004F074##**:
41 ** Proveďdte ping na KMS server: ##ping KMS1.vsb.cz##, pokud obdržíte odpověď, jděte o krok níže.
42 ** Proveďdte kontrolu času. Pokud není v systému korektně synchronizován čas, opravte jej.
43 * Chyba s označením **##0xC004F035##**:
44 ** BIOS na základní desce obsahuje buď poškozenou tabulku ACPI_SLIC, kde se nachází Windows marker, nebo vůbec neobsahuje Windows marker, tudíž neexistuje. Proveďte aktualizaci BIOSu, pokud výrobce uvádí, že opravil SLIC tabulku.
45
46 === Změna verze edice Windows 10 (Home → Education..) ===
47
48 1. Spustit Příkazový řádek - CMD "Jako správce..."
49 1. **Dism /Online /Get-TargetEditions ** - příkaz nám napíše, na které edice Windows lze přejít
50 1. **Changepk.exe /productkey:NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2** nebo **Changepk.exe /productkey:NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43**
51 1. restartovat PC
52 1. ##**slmgr -skms KMS1.vsb.cz**##
53 1. ##**slmgr -ato**##
54
55 == Ruční aktivace MS Office 2010/2013/2016/2019 pomocí KMS serveru ==
56
57 Aktivace MS Office funguje pouze v případě nainstalovaného MS Office z Volume License média, získaného z install.vsb.cz. Aktivace nebude funkční v případě médií, které nepochází z VLSC (Volume Licensing Service Center).
58
59 Spustit Příkazový řádek - CMD.exe "Jako správce..."
60
61 A) Přejít do adresáře nejčastěji instalovaných Office - (Pozor - může být i jiná v závislosti na verzi Office)
62
63
64 **Office 2010 32 bit:** "(% style="font-family:monospace; line-height:1.4em" %)**C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14**(% style="line-height:1.4em" %)"
65
66 **Office 2010 64 bit:** "(% style="font-family:monospace; line-height:1.4em" %)**C:\Program Files\Microsoft Office\Office14**(% style="line-height:1.4em" %)"
67
68 **Office 2013 32 bit: ** "(% style="font-family:monospace; line-height:1.4em" %)**C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15**(% style="line-height:1.4em" %)"
69
70 **Office 2013 64 bit:** "(% style="font-family:monospace; line-height:1.4em" %)**C:\Program Files\Microsoft Office\Office15**(% style="line-height:1.4em" %)"
71
72 **Office 2016 32 bit: **"(% style="font-family:monospace; line-height:1.4em" %)**C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16**(% style="line-height:1.4em" %)"
73
74 **Office 2016 64 bit:** "(% style="font-family:monospace; line-height:1.4em" %)**C:\Program Files\Microsoft Office\Office16**(% style="line-height:1.4em" %)"
75
76 **Office 2019 32 bit: **"(% style="font-family:monospace; line-height:1.4em" %)**C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16**(% style="line-height:1.4em" %)"
77
78 **Office 2019 64 bit:** "(% style="font-family:monospace; line-height:1.4em" %)**C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16**(% style="line-height:1.4em" %)"
79
80
81 B) Spustit příkaz "##**cscript ospp.vbs /act**##" (pozor na příponu, nezaměňovat *.**vbs** za *.vsb !)
82
83
84 * Office by se měly aktivovat nebo vyskočí chyba se službou ospp, pak je nutno službu restartovat:
85 Spustit příkaz "##**cscript ospp.vbs /osppsvcrestart**##" a zopakovat bod 3
86
87 * Pokud by byl problém s nalezením aktivačního (KMS serveru), je třeba přidat cestu k serveru KMS:
88 ##**cscript ospp.vbs /sethst:158.196.147.58**##
89 ##**cscript ospp.vbs /setprt:1688**##
90 a zopakovat první přííkaz
91
92 * Případně nastavit příponu DNS „vsb.cz“ na [[kartě DNS IPv4>>attach:Microsoft-campus-aktivace-nastaveni-DHCP.pdf]] a znovu zkusit aktivaci příkazem "##**cscript ospp.vbs /act**##" (toto nastavení je potřeba u počítačů, které např. při instalaci mívají přidělenu pevnou IP adresu nebo jsou instalovány ve virtuálním prostředí za NAT)
93
94 (((
95 Příklad:
96
97
98 [[image:office15pro.JPG]]
99
100 Další informace k aktivaci Windows/Office - [[Helpdesk CIT fronta SW a licence>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=12||style="line-height: 1.4em; background-color: rgb(255, 255, 255);"]]
101 )))
102
103
© 2015 - 2021 CIT, VŠB-TUO Ostrava