Wiki source code of Informační systémy

Last modified by Martin Výlet on 04.08.2023 09:21

Show last authors
1 * **[[EDISON>>doc:informacni-systemy.edison.WebHome]]**
2 ** [[Dokumentace pro zaměstnance>>doc:informacni-systemy.edison.dokumentace-zam.WebHome]]
3 ** [[Dokumentace pro studenty>>doc:informacni-systemy.edison.dokumentace-student.WebHome]]
4
5 * **Webový portál**
6 ** [[Infoservis - systém pro zveřejňování novinek>>doc:informacni-systemy.novinky.WebHome]]
7 ** [[OpenCms – redakční systém pro web>>doc:.OpenCms.WebHome]]
8 ** [[E-výuka>>doc:informacni-systemy.e-vyuka.WebHome]]
9 *** [[Vložení materiálu do systému DSpace>>doc:.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-dspace.WebHome]]
10 *** [[Vložení materiálu do systému EDISON>>doc:.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-edisonu.WebHome]]
11 *** [[Vložení materiálu do systému LMS>>doc:.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-lms.WebHome]]
12 ** [[InNET - návodná videa pro práci v portálu>>doc:.innet.WebHome]]
13
14 * **[[E-SPIS (elektronický systém spisové služby)>>url:https://innet.vsb.cz/cs/sluzby/it-sluzby/informacni-systemy/e-spis/]]**
15
16 * [[**Evidence směn - manuál pro uživatele**>>doc:.evidence-smen-manual.WebHome]]
17
18 * [[**SAP**>>doc:informacni-systemy.sap.WebHome]]
19
20 * [[**LMS**>>doc:.LMS.WebHome]]
21
22 * **[[Interní evidence smluv>>doc:.evidence-smluv.WebHome]]**
23
24 * **[[Reporty BI>>doc:.reporty-bi.WebHome]]**