Wiki source code of Informační systémy

Last modified by on 29.07.2019 11:55

Show last authors
1 * **[[EDISON>>doc:informacni-systemy.edison.WebHome]]**
2 ** [[Dokumentace pro zaměstnance>>doc:informacni-systemy.edison.dokumentace-zam.WebHome]]
3 ** [[Dokumentace pro studenty>>doc:informacni-systemy.edison.dokumentace-student.WebHome]]
4
5 * **Webový portál**
6 ** [[Infoservis - systém pro zveřejňování novinek>>doc:informacni-systemy.novinky.WebHome]]
7 ** [[Podpisy směrnic>>doc:informacni-systemy.podpisy-smernic.WebHome]]
8 ** [[OpenCms – redakční systém pro web>>doc:.OpenCms.WebHome]]
9
10 * **[[E-SPIS (elektronický systém spisové služby)>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/informacni-systemy/espis/]]**
11
12 * [[**Evidence směn - manuál pro uživatele**>>doc:.evidence-smen-manual.WebHome]]
13
14 * [[**SAP**>>doc:informacni-systemy.sap.WebHome]]
15
16 * [[**LMS**>>doc:.LMS.WebHome]]
17
18 * **[[Interní evidence smluv>>doc:.evidence-smluv.WebHome]]**
19
20 * **[[Reporty BI>>doc:.reporty-bi.WebHome]]**
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava