Wiki source code of Informační systémy

Last modified by on 29.07.2019 11:55

Hide last authors
Administrator 7.2 1 * **[[EDISON>>doc:informacni-systemy.edison.WebHome]]**
Administrator 7.1 2 ** [[Dokumentace pro zaměstnance>>doc:informacni-systemy.edison.dokumentace-zam.WebHome]]
3 ** [[Dokumentace pro studenty>>doc:informacni-systemy.edison.dokumentace-student.WebHome]]
Denisa Wernerová 2.20 4
Denisa Wernerová 2.21 5 * **Webový portál**
Denisa Wernerová 4.1 6 ** [[Infoservis - systém pro zveřejňování novinek>>doc:informacni-systemy.novinky.WebHome]]
Denisa Wernerová 5.1 7 ** [[Podpisy směrnic>>doc:informacni-systemy.podpisy-smernic.WebHome]]
Denisa Wernerová 7.4 8 ** [[OpenCms – redakční systém pro web>>doc:.OpenCms.WebHome]]
Denisa Wernerová 2.21 9
Denisa Wernerová 2.24 10 * **[[E-SPIS (elektronický systém spisové služby)>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/informacni-systemy/espis/]]**
Denisa Wernerová 2.21 11
Denisa Wernerová 7.5 12 * [[**Evidence směn - manuál pro uživatele**>>doc:.evidence-smen-manual.WebHome]]
Denisa Wernerová 2.25 13
Denisa Wernerová 6.1 14 * [[**SAP**>>doc:informacni-systemy.sap.WebHome]]
Denisa Wernerová 2.20 15
Denisa Wernerová 7.3 16 * [[**LMS**>>doc:.LMS.WebHome]]
Denisa Wernerová 7.6 17
18 * **[[Interní evidence smluv>>doc:.evidence-smluv.WebHome]]**
Denisa Wernerová 7.7 19
Denisa Wernerová 7.8 20 * **[[Reporty BI>>doc:.reporty-bi.WebHome]]**
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava