Wiki source code of Uživatelské www stránky

Last modified by on 17.08.2018 10:23

Show last authors
1 Pro vystavení svých www stránek, dokumentů a jiných souborů můžete využít úložiště na serverech:
2
3 * Homel (**Home** **L**inux) je linuxový server [[homel.vsb.cz >>servery.homel.WebHome]]
4 * Homen (**Home** **N**ovell Netware) je novelový server [[homen.vsb.cz>>servery.homen.WebHome]]
5
6 Uživatel musí dodržovat Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TU Ostrava ([[TUO_SME_99_002>>url:http://www.vsb.cz/docs/files/cs/2eb8e5d8-b1e6-40ec-8efa-675956190260]]).
7
8 Diskovou kvótu zjistíte na stránkách viz výše nebo Vám ji sdělí [[správce vašeho útvaru/fakulty>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]].
9
10 **Připojení na Homel/Homen pomocí správce souborů Salamander a modulu WinSCP**
11
12 * [[Připojení na Homel/Homen a přenos souborů pomocí WinSCP>>doc:pc.salamander.salamander-scp.WebHome]]
13 Připojení, vytvoření složek, nahrání dokumentů na linuxový server Homel/Homen pomocí správce souborů Salamander a modulu WinSCP ([[Software je v licenci k dispozici pro studenty a zaměstnace VŠB-TUO>>doc:pc.salamander.WebHome]]).
14
15 **Připojení na Homen pomocí CIFS**
16
17 * [[Návod na připojení disku ze serveru HomeN pomocí CIFS - bez použití Novell klienta>>doc:servery.homen.disky.WebHome]]
18 Pro alternativní přístup k diskovým kapacitám serveru homeN (bez nutnosti instalovat Novell klienta).
19
20 **FileSender sdružení CESNET**
21
22 * Pro výměnu souboru využijte například služeb sdružení CESNET, který pro síť CESNET2 (kde je i VŠB) tuto službu poskytuje.
23 [[**http:~~/~~/filesender.cesnet.cz**>>url:http://filesender.cesnet.cz]]
24
25 **Volně dostupné programy**
26
27 * K dispozici je i mnoho volně dostupných programů.
28 Např. [[WinSCP>>url:http://winscp.net]] a [[FileZilla>>url:http://filezilla-project.org/]].
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava