Last modified by Tomáš Kodet on 03.08.2023 12:46

Show last authors
1 {{box cssClass="infobox" title="**Obsah**"}}
2 {{toc start="2" depth="3"/}}
3 {{/box}}
4
5
6 == Web, aplikace a přihlášení ==
7
8 Web se nachází na adrese [[https:~~/~~/teams.microsoft.com/>>https://teams.microsoft.com/]]. Po přihlášení jej můžete ihned používat.
9
10 Webová verze je však funkčně omezená, proto zejména prezentujícím **doporučujeme nainstalovat aplikaci do PC**. Odkaz pro stažení naleznete přímo na výše zmíněném webu Teams po přihlášení nebo na: [[https:~~/~~/www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app>>https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app]].
11
12 Do aplikace na PC nebo na web Teams se přihlásíte pomocí univerzitního osobního účtu ve formátu (% style="color:#e74c3c" %)**login@vsb.cz**(%%) a hesla k osobnímu účtu.
13
14
15 == Vytvoření týmu ==
16
17 === Vytvoření nového týmu a připojení členů ===
18
19 1. V hlavním menu vlevo, vyberte položku „Týmy“.
20 1. Poté vyberte „Připojit se k týmu nebo vytvořit nový“ a „Vytvořit tým“.
21 1. Zobrazí se nabídka šablon týmů – vyberte dle potřeb. Pro studijní skupiny je doporučena šablona „Třída“, pro pracovní skupiny šablona „Pracovníci“. Každá šablona je totiž jinak nastavena a má jinou sestavu aplikací. Minimum základních aplikací se nachází v šabloně „Jiné“.
22 1. Zadejte název týmu (studijní skupina, pracovní tým).
23 1. Zadejte členy týmu vyhledáním jména nebo univerzitního os. čísla (LDAP login) a poté zvolte „Přidat“. Do řádku můžete zadat více členů naráz, a následně je hromadně "Přidat". Upozornění: v šabloně týmu "Třída" se oproti jiným šablonám vlastníci týmu jmenují „Učitelé“ a členové týmu „Studenti“. Jakmile přidáte členy do týmu, přijde jim oznámení na e-mail, který je s účtem spojen a **okamžitě mohou k týmu přistupovat**. Pokud si chcete tým nejdříve nastavit a poté zobrazit studentům/kolegům, tento krok přeskočte a členy přidejte později.
24 1. Pokud nechcete členy týmu zadávat ručně, pomocí menu správy týmu máte dvě možnosti:
25 1*. Vygenerovat odkaz, který ostatním sdílíte (např. emailem, skupině přes Edison), a po kliknutí na něj a schválení vlastníkem týmu je člen přidán.
26 1*. Vygenerovat kód pro přidání - v menu „Správa týmu > Nastavení“ vygenerujete kód, který ostatním sdílíte. Členové se vložením kódu přidají do týmu sami – bez schválení vlastníkem. Nemáte tedy kontrolu nad tím, kdo se do týmu pomocí kódu přidá, proto po přidání a kontrole všech členů zvažte smazání vygenerovaného kódu.
27
28 [[[[image:1-vytvoreni-teamu.png]]>>attach:1-vytvoreni-teamu.png]]
29
30 [[[[image:3-sablona-tymu.png]]>>attach:3-sablona-tymu.png]]
31
32 [[[[image:4-nazev-tymu.png]]>>attach:4-nazev-tymu.png]]
33
34 [[[[image:5b-clenove.png]]>>attach:5b-clenove.png]]
35
36 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
37 [[[[image:generovani-kodu.png]]>>attach:generovani-kodu.png]]
38
39 === Kopírování týmů ===
40
41 Nové týmy lze vytvářet také pomocí existujících týmů, proto si můžeme vytvořit tým jako šablonu, kterou budeme duplikovat. Zkopírují se kanály, karty, nastavení týmu, aplikace a členové (volitelné). Zprávy, soubory a obsah se nezkopírují.
42
43 [[image:teams-sablona.png]]
44
45 == Menu týmu (karty), kanály, značky ==
46
47 Každý tým má přiřazené konverzace, úložiště souborů a aplikace – to vše naleznete v hlavním menu týmu nahoře. Položkám menu se říká "Karty". Ty se liší dle vybrané šablony při zakládání týmu, ale vždy jsou zde dvě základní karty "Příspěvky" (tj. konverzace v kanálu), a "Soubory" (úložiště). Můžeme přidávat další karty aplikací, dokumentů či webovou stránku.
48
49 S každým vytvořeným týmem vzniká hlavní kanál „Obecné“. Přidáním dalších kanálů pak lze tým rozdělit na menší skupinky. Kanály mohou být veřejné v rámci týmu, nebo soukromé, kdy přístup mají jen určení členové. Kanály mají vlastní karty „Příspěvky“ a „Soubory“ které jsou samostatně organizované od ostatních kanálů.
50
51 Další způsob, jak členit tým do skupin, jsou značky. Ty se vztahují pouze na členy týmu a nikoliv na informace v podobě konverzací či dokumentů. Značky jsou využívány ve formě @-zmínek. Pomocí značek tedy můžeme poměrně jednoduše oslovovat (upozorňovat) skupiny členů uvnitř týmů.
52
53 == Správa týmu ==
54
55 Menu správy týmu se nachází napravo od názvu týmu (tři tečky).
56
57 Můžete provádět:
58
59 * Měnit název týmu a nastavení zveřejnění v rámci univerzity („Upravit tým“).
60 * Zobrazit seznam členů, odebírat, přidávat členy a měnit jejich [[**role v týmu** (Vlastník, Člen a Host)>>https://support.microsoft.com/cs-cz/office/mo%C5%BEnosti-vlastn%C3%ADka-%C4%8Dlena-a-hosta-v-teams-d03fdf5b-1a6e-48e4-8e07-b13e1350ec7b]].
61 * Přidávat a odebírat kanály, měnit jejich nastavení a členy.
62 * Měnit oprávnění členů rámci týmu – možnost měnit nastavení týmu, přidávat kanály, měnit konverzace atd.
63 * Přidávat/odebírat aplikace připojené k týmu
64
65 == Sdílení souborů v týmu ==
66
67 Každý kanál týmu má svou vlastní složku, kde můžete sdílet soubory pro daný kanál. K této složce se dostanete tak, že přejdete na kanál a vyberete kartu "soubory" nad oknem konverzace. V této složce se automaticky objeví soubory které vkládáme do konverzace v rámci kanálu.
68
69 Pokud jste k vytvoření týmu použili šablonu "Třída", nalézá se zde speciální složka "Výukové materiály", jejíž obsah mohou upravovat pouze vyučující - vlastníci týmu. Pokud potřebujete podrobnější nastavení sdílení souborů a složek, přejděte ve složce souborů týmu do aplikace SharePoint (v menu nahoře klikněte na "Otevřít v aplikaci SharePoint"). Zde mimochodem naleznete i tzv. koš druhé fáze, kde naleznete odstraněné soubory a podrobnosti o jejich odstranění. Více o obnovení souborů z koše a jejich retenci naleznete v [[oficiální dokumentaci>>https://support.microsoft.com/cs-cz/office/obnoven%C3%AD-polo%C5%BEek-v-odpadkov%C3%A9m-ko%C5%A1i-kter%C3%A9-byly-odstran%C4%9Bny-ze-sharepointu-nebo-teams-6df466b6-55f2-4898-8d6e-c0dff851a0be]].
70
71 Soubory týmu lze synchronizovat i lokálně, pomocí aplikace OneDrive, která bývá předinstalovaná ve Windows 10. Je pouze třeba být do OneDrive přihlášen univerzitním účtem a poté v týmu na kartě "Soubory" kliknout na "Synchronizovat" a složka se objeví ve správci souborů takto:
72
73 [[image:synchonizace.png]]
74
75
76
77 == Schůzky ==
78
79 V menu týmu spustíme schůzku výběrem „Sejít se“. V předsálí můžeme zvolit název schůzky, zkontrolovat výběr konkrétní kamery a mikrofonu a zvolíme „Připojit se“. Tímto se schůzka zobrazí v příspěvcích týmu a členové se do ní mohou připojit.
80
81 Popis menu schůzky:
82
83 * Seznam členů – přes vyhledávací pole či získaný odkaz můžeme přidat další členy, stáhnout prezenční listinu, nastavovat oprávnění a role členů ve schůzce
84 * Konverzace – ukládá se, bude dostupná i při ukončení schůzky.
85 * Ruka – ekvivalent zvednuté ruky, zobrazí se v Seznamu členů.
86 * Sdílet obsah – nastavujeme sdílení obsahu ostatním účastníkům schůzky:
87 ** Plocha – sdílí se celá obrazovka. Tip: Pokud zaškrtneme „Zahrnout zvuk přehrávaný v PC“, sdílí se zvuk přehrávaný na PC spolu se zvukem Vašeho mikrofonu.
88 ** Okno – sdílíme okno vybrané aplikace. Pokud okno sdílené aplikace opustíme, obraz účastníkům zmizí, dokud se do aplikace nevrátíme.
89 ** PowerPoint prezentace – nahrajeme soubor prezentace, která se pak přehrává všem účastníkům
90 ** Whiteboard – všem účastníkům se otevře sdílená tabule MS Whiteboard.
91
92
93 == Další návody a videa ==
94
95 === Oficiální dokumentace ===
96
97 * [[Rychlá příručka ke stažení>>https://support.microsoft.com/cs-cz/office/p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dky-ke-sta%C5%BEen%C3%AD-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39]]
98 * [[Distanční vzdělávání v Microsoft Teams>>https://www.youtube.com/watch?v=J6FFqQW_3XM&feature=youtu.be&t=385]] (záznam webináře, 60 min)
99 * [[Microsoft Teams akadémia pre univerzity 2020>>https://education.microsoft.com/sk-sk/learningPath/2a48febf]] (kurz, 6 hod.)
100
101 === Další návody ===
102
103 * [[Online tabule s aplikací Microsoft Whiteboard>>https://www.youtube.com/watch?v=AKRAMHw592s]]