Last modified by on 04.11.2019 14:01

Show last authors
1 V případě, že se po přihlášení do Roundcube nezobrazují všechny požadované složky, je potřeba nastavit u ostatních složek jejich zařazení do výpisu složek.
2 \\[[image:1.png]]
3
4
5 1. Klikněte na možnost **"Nastavení" > "Složky"**. V seznamu složek zatrhněte ty složky, které požadujete zveřejnit ve výpisu. Zvolené složky se zobrazí ve výpisu.
6 \\[[image:2.png]]
7 \\[[image:3.png]]
8
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava