Last modified by on 03.08.2023 12:46

Show last authors
1 V některých případech je zapotřebí získat více informací o doručené zprávě. Tyto informace se dají dohledat ve zdrojovém kódu zprávy.
2
3 1. Vyberte zprávu.
4 1. Jděte přes menu **Zobrazení → Zdrojový kód zprávy** .. nebo použijte klávesovou zkratku **Crtl+U**.
5 1. V zobrazeném dialogu vykopírujte zobrazený text (kliknout do okna a stisknout CTRL+A). Vykopírovaný text poté např. můžete vložit do nové zprávy pro odeslání správci (CTRL+V).
6 \\[[[[image:001.png]]>>attach:001.png]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava