Show last authors
1 1. V menu klikněte na **"Nástroje" > "Nastavení účtu"**.
2 1. V nastavení vašeho poštovního účtu zaškrtněte volbu **"Použít HTML"**. Poté vložte do textového pole [[vygenerovaný kód>>https://vizual.vsb.cz/cs/sablony-a-loga/e-vizitka/]] pomocí pravého tlačítka myši a volby "vložit" (nebo stisknutím kombinace kláves "CTRL" + "v"). Potvrďte **"OK"**.
3 1. Pokračujte přes **"Nástroje" > "Nastavení účtu" > "Vytváření zpráv a adresování"**. Zaškrtněte položku **"Vytvářet zprávy v HTML formátu"**.
4 1. Při psaní nové zprávy se vám automaticky načte podpis na konec zprávy.
5 \\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
6 \\[[[[image:2.png]]>>attach:2.png]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava