Wiki source code of Office Online

Last modified by on 20.09.2017 14:53

Show last authors
1 Office Online je webová verze Office 2013. Umožňuje vytvářet a editovat soubory:
2 .docx, .doc → Word
3 .xlsx, .xls → Excel
4 .pptx, .ppt → PowerPoint
5
6
7 * [[Vytvoření a editování dokumentu>>uzivatel.office-online||anchor="novy-edit"]]
8 * [[Zrušení souboru>>uzivatel.office-online||anchor="zrusit"]]
9 * [[Práce se soubory na lokálním PC>>uzivatel.office-online||anchor="lok-pc"]]
10 * [[Sdílení dokumentů>>uzivatel.office-online||anchor="sdileni"]]
11
12 {{id name="novy-edit"/}}
13
14 **Vytvoření a editování dokumentu:**
15
16 Při vytváření dokumentu klikneme na **nový **a vybereme požadovaný typ dokumentu. Dokument se otevře se standardním názvem, který se dá změnit v záhlaví dokumentu.
17 \\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
18
19 Pokud otevřeme již existující dokument, bude přístup pouze pro čtení. Pro editaci, musíme nejprve zvolit, zda budeme editovat v Office Online nebo v lokálním Office 2013 kliknutím na možnost **Upravit dokument**.
20 \\[[[[image:2.png]]>>attach:2.png]]
21
22 {{id name="zrusit"/}}
23
24 **Zrušení souboru:**
25
26 U rušeného souboru klikneme na: [[image:3.png]] → [[image:3.png]] → **Odstranit**
27
28 {{id name="lok-pc"/}}
29
30 **Práce se soubory na lokálním PC:**
31
32 Soubory, které máte na lokálním PC, můžete uložit na OneDrive kliknutím na **nahrát**:
33 \\[[[[image:4.png]]>>attach:4.png]]
34
35 Naopak soubory uložené na OneDrive můžete stáhnout do svého PC:
36 U požadovaného souboru klikneme na: [[image:3.png]] → [[image:3.png]] → **Stáhnout kopii**
37
38 {{id name="sdileni"/}}
39
40 **Sdílení dokumentů:**
41
42 Uložené dokumenty můžete nasdílet dalším uživatelům.
43 U daného souboru klikneme na: [[image:3.png]] → **Sdílení**
44
45 1. Zadáme adresy a případně vysvětlující poznámky. Zaškrtneme, zda **Vyžadovat přihlášení** a odešleme tlačítkem **Sdílet.**
46 \\[[image:5.png]]
47 [[ >>url:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/uzivatel/cloud/office_365/mobilni_zarizeni/android/images/1.png]]Na záložce **Sdílí se s** upravíme oprávnění. Zde můžeme rovněž sdílení ukončit:
48 \\[[image:6.png]]
49 1. Druhá možnost je, že přejdeme na záložku **Získat odkaz**.
50 \\[[image:7.png]]
51 [[ >>url:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/uzivatel/cloud/office_365/mobilni_zarizeni/android/images/1.png]]Zde můžeme vytvořit odkazy s různými přístupovými právy, které je pak možné prostým zkopírováním distribuovat libovolnou cestou (e-mail, web stránka, atd.).
52 \\[[image:8.png]]
53 [[ >>url:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/uzivatel/cloud/office_365/mobilni_zarizeni/android/images/1.png]]Pokud klikneme na ikonu [[image:9.png]] vedle odkazu, získáme pro tyto účely QR kód.
54 \\[[image:10.png]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava