Wiki source code of Office 365 na Apple iPhone

Last modified by on 29.08.2017 12:45

Show last authors
1 Obrázky pro tento návod byly vytvořeny na zařízení s iOS7. Postup je však použitelný na všech zařízeních Apple iPhone podporujících ActiveSync.
2
3 1. Přejdeme do **Nastavení**, vybereme položku **Pošta, kontakty, kalendáře** a zvolíme **Přidat účet.**
4
5 [[[[image:1.png||width="680"]]>>attach:1.png]]
6
7 1. Zvolíme **Exchange **a vyplníme potřebné údaje podle obrázku a zvolíme **Dále.**
8
9 [[[[image:2.png||width="680"]]>>attach:2.png]]
10
11 1. Pokud byla konfigurace úspěšná, objeví se seznam, ve kterém zapneme požadované služby. Poté stiskneme **Uložit **a tím konfiguraci ukončíme.
12
13 [[[[image:3.png||width="680"]]>>attach:3.png]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava