Last modified by Martin Výlet on 03.08.2023 12:46

Show last authors
1 Všem zaměstnancům VŠB-TUO jsou v současné době automaticky přidělovány licence, které je opravňují používat:
2
3 * Online datové úložiště o velikosti 1 TB
4 * Balík web apps – online verze Office produktů
5 * Nástroj pro tvorbu osobních a skupinových webů
6 * Microsoft Project Online
7 * Nejnovější verzi kancelářského balíku Office, nainstalovaného až na pět zařízení PC nebo MAC, případně na mobilní zařízení.
8
9 Připravuje se:
10
11 * Lync - platforma pro komunikaci (instant messaging, sdílení obrazovky, audio a videokonference)
12
13 Zaměstnanci si mohou individuálně požádat o přidělení poštovních služeb včetně kalendáře na Microsoft 365.
14
15 **Pokud využíváte služby Microsoft 365, mějte vždy na paměti, že data jsou umístěna mimo VŠB-TUO.**
16
17 V případě zájmu o přidělení poštovních služeb a v případě potíží, kontaktujte [[HelpDesk CIT>>helpdesk.WebHome]]