Co Office 365 nabízí zaměstnancům?

Last modified by on 29.08.2017 12:45

Všem zaměstnancům VŠB-TUO jsou v současné době automaticky přidělovány licence, které je opravňují používat:

  • Online datové úložiště o velikosti 1 TB
  • Balík web apps – online verze Office produktů
  • Nástroj pro tvorbu osobních a skupinových webů
  • Microsoft Project Online
  • Nejnovější verzi kancelářského balíku Office, nainstalovaného až na pět zařízení PC nebo MAC, případně na mobilní zařízení.

Připravuje se:

  • Lync - platforma pro komunikaci (instant messaging, sdílení obrazovky, audio a videokonference)

Zaměstnanci si mohou individuálně požádat o přidělení poštovních služeb včetně kalendáře na Office 365.

Pokud využíváte služby Office 365, mějte vždy na paměti, že data jsou umístěna mimo VŠB-TUO.

V případě zájmu o přidělení poštovních služeb a v případě potíží, kontaktujte HelpDesk CIT

Tags:
 
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava