IPv6 na koncových stanicích

Last modified by on 16.07.2020 12:11

Koncovými stanicemi jsou v rámci tohoto textu rozuměny stanice, které jsou pracovními stanicemi uživatelů a neposkytují v rámci počítačové sítě serverové služby.

Provoz IPv6 byl v počítačové síti VŠB-TUO ověřen v základních instalacích na níže uvedených operačních systémech. Pro využívání protokolu IPv6 nemusíte dodatečně provádět žádná další nastavení.

Správou počítačové sítě není podporován operační systém Windows XP, u kterého lze IPv6 explicitně povolit. Implementace ani podpora ze strany výrobce OS však není v současnosti dostatečná. Z tohoto důvodu nedoporučujeme v tomto OS protokol IPv6 aktivovat.

Konfigurace koncových stanic v segmentech počítačové sítě je realizována prostřednictvím autokonfigurací.

ISATAP server

Není-li ve Vaší koncové síti k dispozici nativní IPv6 konektivita, tak systémy Windows se snaží automaticky realizovat tunelové připojení na ISATAP server (isatap.vsb.cz), který je umístěn v síti VŠB. Služby ISATAP serveru lze využívat i v jiných OS, nutný je však obvykle program realizující toto připojení. Typicky budete využívat tohoto způsobu připojení při připojování prostřednictvím VPN koncentrátoru, kdy je realizováno mezi uživatelskou stanicí a VPN koncentrátorem pouze IPv4 spojení.

Připojení prostřednictvím VPN

Prostřednictvím služby VPN není v současné době možno využívat přímé připojení do IPv6 sítě VŠB.

Jedinou možností, jak se ze vzdálené lokality připojit do IPv6 sítě VŠB, je realizovat klasické IPv4 VPN připojení a v rámci něj tunelovat IPv6 provoz na tunelový server isatap.vsb.cz. Tuto možnost automaticky poskytuje a realizuje OS Windows.

Připojení v rámci WiFi sítí VŠB

V současné době se pracuje na plné implementaci protokolu IPv6 ve všech bezdrátových sítích. Do doby zprovoznění je možné získat konektivitu pouze prostřednictvím ISATAP serveru.

Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava