Show last authors
1 Pro připojení do univerzitní počítačové sítě TUONET je nutné mít v nastavení sítě pro **Protokol TCP/IPv4** (Internet protokol verze 4) a **Protokol TCP/IPv6** verze 6 (Internet protokol verze 6) nastaveno **Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky** a **Získat adresu serveru DNS automaticky**. Bez tohoto nastavení nebude počítači automaticky přiřazena IP adresa a potažmo tak umožněno pracovat v síti TUONET a přistupovat do internetu.
2
3 1. Najeďte na ikonu jablka a zvolte možnost **Předvolby systému...**
4 \\[[[[image:001.PNG]]>>attach:001.PNG||rel="__blank"]]
5
6 1. V nabídce **Internet a bezdrátové sítě** zvolte položku **Síť**.
7 \\[[[[image:003.PNG]]>>attach:003.PNG||rel="__blank"]]
8
9 1. V záložce **Ethernet** změňte volbu **Konfigurovat IPv4** z **Vypnuto** na **Pomocí DHCP** a potvrďte tlačítkem **Použít**.
10 \\[[[[image:004.PNG]]>>attach:004.PNG||rel="__blank"]]
11 \\[[[[image:005.PNG]]>>attach:005.PNG||rel="__blank"]]
12
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava