Wiki source code of Provozní řády a směrnice

Last modified by Denisa Wernerová on 20.03.2024 13:19

Show last authors
1 **Provozní řády:**
2
3 * [[Provozní řád Centra informačních technologií>>attach:Provozni_rad_CIT.pdf]]
4 * [[Bezpečnost práce s laserovými zařízeními>>attach:Provozni_rad_lasery.pdf]]
5 * [[Provozní řád počítačových sálů CIT>>attach:Provozni_rad_saly_CIT.pdf]]
6 * [[Provoz serverových systémů v síti VŠB-TUO>>attach:Provoz_serverovych_systemu.pdf]]
7 * [[Provozní řád služby zálohování CIT>>attach:ProvozniradZalohovani.pdf]]
8 * [[Provozní řád CSIRT týmu při CIT VŠB-TUO>>attach:Provozni_rad_CSIRT.pdf]]
9 * [[Přidělování doménových jmen v DNS prostorech VŠB-TUO>>attach:Pridelovani_domenovych_jmen_v_DNS_VSB_TUO.pdf]]
10 * [[Serverové certifikáty v síti VŠB-TUO>>attach:serverove-certifikaty-v-siti-vsbtuo.pdf]]
11
12 **Směrnice:**
13
14 * [[Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TUO (TUO_SME_99_002)>>url:http://www.vsb.cz/docs/files/cs/2eb8e5d8-b1e6-40ec-8efa-675956190260]]
15 * [[Řešení bezpečnostních IT incidentů na VŠB-TUO (TUO_SME_09_001)>>url:http://www.vsb.cz/docs/files/cs/b6c7aeaa-9a19-491c-8567-f3c18c7bda4f]]
16 * [[Používání elektronické pošty VŠB-TUO (TUO_SME_09_002)>>url:http://www.vsb.cz/docs/files/cs/034a7bb5-8063-460c-9a99-037f67dc7d24]]
17 * [[Průkazy VŠB-TUO (TUO_SME_13_002)>>url:http://www.vsb.cz/docs/files/cs/d8bece00-59e8-4f70-8003-dcec73c57a86]]
18 * [[Rozesílání hromadné pošty nebo obchodních sdělení (TUO_PPR_14_001)>>url:http://www.vsb.cz/docs/files/cs/a64e8534-844e-4649-a447-c3301fb9cc31]]
19
20 **Pravidla v síti TUONET:**
21
22 * Směrnice a provozní řády viz výše.
23 * [[Pravidla v síti TUONET>>tuonet.pravidla.WebHome]] - **[[Autorský zákon a počítačová síť VŠB-TU Ostrava>>tuonet.pravidla.az.WebHome]]**
24 * [[Pravidla pro užívání počítačové sítě na kolejích VŠB-TUO>>tuonet.pripojeni-pevne.studenti.pravidla-koleje.WebHome]]