Zdrojový kód wiki Technické parametry

Naposledy změněno 29.08.2017 12:42

Show last authors
1 **Otisky veřejných klíčů:**
2
3 * **webmel53**
4
5 ## 9d:b4:93:7e:10:c2:b5:a8:de:70:8d:3b:46:c9:70:5b ssh_host_dsa_key.pub ##
6 ## 91:25:c1:e1:73:4a:35:9b:16:a8:09:44:21:ab:0c:a5 ssh_host_key.pub ##
7 ## 7f:14:74:68:ca:9e:e2:ec:1c:44:8c:ea:29:a9:84:60 ssh_host_rsa_key.pub ##
8
9 * **webmel55**
10
11 ## 84:f6:bf:17:ca:ab:b0:69:3f:da:70:0e:d5:dc:61:23 ssh_host_dsa_key.pub ##
12 ## e3:ae:97:6b:a6:73:25:b6:90:43:61:64:9e:b1:a2:2e ssh_host_key.pub ##
13 ## f0:34:dc:9e:41:df:d3:47:e3:a5:df:7c:28:c3:e9:26 ssh_host_rsa_key.pub ##
14
15
16 |=webmel53|=webmel55
17 |Instalované aplikace a PHP moduly*|\\
18 |httpd-2.2.15|httpd-2.2.15
19 |httpd-tools-2.2.15|httpd-tools-2.2.15
20 |mysql-5.1|MariaDB-client-5.5.36
21 |mysql-libs-5.1|MariaDB-common-5.5.36
22 |mysql-libs-5.1|MariaDB-compat-5.5.36
23 |mysql-server-5.1|MariaDB-server-5.5.36
24 |php-5.3.3|php55u
25 |php-bcmath-5.3.3|php55u-bcmath
26 |php-cli-5.3.3|php55u-cli
27 |php-common-5.3.3|php55u-common
28 |php-gd-5.3.3|php55u-gd
29 |php-intl-5.3.3|php55u-intl
30 |php-ldap-5.3.3|php55u-ldap
31 |php-mbstring-5.3.3|php55u-mbstring
32 |php-mcrypt-5.3.3|php55u-mcrypt
33 |php-mssql-4.3.3|php55u-mysqlnd
34 |php-mysql-5.3.3|php55u-opcache
35 |php-pdo-5.3.3|php55u-pdo
36 |php-pear-1.9.4|php55u-pear.noarch
37 |php-pear-db-1.7.13|php-pear-DB
38 |php-pear-XML-Parser-1.3.4|php-pear-MDB2
39 |php-pear-XML-RSS-1.0.1|php-pear-XML_Parser
40 |php-pecl-apc-3.1.9|php55u-pecl-1jsonc
41 |php-xml-5.1.6|php-xmlrpc-5.1.6
42 |php-soap-5.3.3|php55u-proce1ss
43 |php-xml-5.3.3|php55u-soap
44 |php-xmlrpc-5.3.3|php55u-xml
45 ||php55u-xmlrpc
46
47 |=webmel53|=webmel55
48 |\\|\\
49 |mod_actions.so|mod_actions.so
50 |mod_alias.so|mod_alias.so
51 |mod_asis.so|mod_asis.so
52 |mod_auth_basic.so|mod_auth_basic.so
53 |mod_auth_digest.so|mod_auth_digest.so
54 |mod_authn_alias.so|mod_authn_alias.so
55 |mod_authn_anon.so|mod_authn_anon.so
56 |mod_authn_dbd.so|mod_authn_dbd.so
57 |mod_authn_dbm.so|mod_authn_dbm.so
58 |mod_authn_default.so|mod_authn_default.so
59 |mod_authn_file.so|mod_authn_file.so
60 |mod_authnz_ldap.so|mod_authnz_ldap.so
61 |mod_authz_dbm.so|mod_authz_dbm.so
62 |mod_authz_default.so|mod_authz_default.so
63 |mod_authz_groupfile.so|mod_authz_groupfile.so
64 |mod_authz_host.so|mod_authz_host.so
65 |mod_authz_owner.so|mod_authz_owner.so
66 |mod_authz_user.so|mod_authz_user.so
67 |mod_autoindex.so|mod_autoindex.so
68 |mod_cache.so|mod_cache.so
69 |mod_cern_meta.so|mod_cern_meta.so
70 |mod_cgid.so|mod_cgid.so
71 |mod_cgi.so|mod_cgi.so
72 |mod_dav_fs.so|mod_dav_fs.so
73 |mod_dav.so|mod_dav.so
74 |mod_dbd.so|mod_dbd.so
75 |mod_deflate.so|mod_deflate.so
76 |mod_dir.so|mod_dir.so
77 |mod_disk_cache.so|mod_disk_cache.so
78 |mod_dumpio.so|mod_dumpio.so
79 |mod_env.so|mod_env.so
80 |mod_expires.so|mod_expires.so
81 |mod_ext_filter.so|mod_ext_filter.so
82 |mod_filter.so|mod_filter.so
83 |mod_headers.so|mod_headers.so
84 |mod_ident.so|mod_ident.so
85 |mod_include.so|mod_include.so
86 |mod_info.so|mod_info.so
87 |mod_ldap.so|mod_ldap.so
88 |mod_log_config.so|mod_log_config.so
89 |mod_log_forensic.so|mod_log_forensic.so
90 |mod_logio.so|mod_logio.so
91 |mod_mime_magic.so|mod_mime_magic.so
92 |mod_mime.so|mod_mime.so
93 |mod_negotiation.so|mod_negotiation.so
94 |mod_proxy_ajp.so|mod_proxy_ajp.so
95 |mod_proxy_balancer.so|mod_proxy_balancer.so
96 |mod_proxy_connect.so|mod_proxy_connect.so
97 |mod_proxy_ftp.so|mod_proxy_ftp.so
98 |mod_proxy_http.so|mod_proxy_http.so
99 |mod_proxy_scgi.so|mod_proxy_scgi.so
100 |mod_proxy.so|mod_proxy.so
101 |mod_reqtimeout.so|mod_reqtimeout.so
102 |mod_rewrite.so|mod_rewrite.so
103 |mod_setenvif.so|mod_setenvif.so
104 |mod_speling.so|mod_speling.so
105 |mod_ssl.so|mod_ssl.so
106 |mod_status.so|mod_status.so
107 |mod_substitute.so|mod_substitute.so
108 |mod_suexec.so|mod_suexec.so
109 |mod_unique_id.so|mod_unique_id.so
110 |mod_userdir.so|mod_userdir.so
111 |mod_usertrack.so|mod_usertrack.so
112 |mod_version.so|mod_version.so
113 |mod_vhost_alias.so|mod_vhost_alias.so
114
115 **Poznámky:**
116 //* Pro případné PHP, PECL, PEAR moduly podejte žádanku pomocí [[//Helpdesku CIT//>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=Webhosting]].//
117
118 //~*~* Ne všechny moduly jsou aktivní. Pro aktivaci, případně pro přidání dalších Apache modulů, podejte žádanku pomocí [[//Helpdesku CIT//>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=Webhosting]].//
© 2015 - 2017 CIT, VŠB-TUO Ostrava