Changes for page Technické parametry

Last modified by Martin Výlet on 28.02.2024 13:00

From version 5.2
edited by vyc022
on 29.08.2017 12:42
Change comment: Update document after refactoring.
To version 6.1
edited by Martin Výlet
on 03.08.2023 12:58
Change comment: Imported from XAR

Summary

Details

Page properties
Parent
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:servery.webhosting.WebHome
1 +servery.webhosting.WebHome
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.vyc022
1 +XWiki.vyl0022
Content
... ... @@ -1,118 +1,41 @@
1 -**Otisky veřejných klíčů:**
2 -
3 -* **webmel53**
4 -
5 -## 9d:b4:93:7e:10:c2:b5:a8:de:70:8d:3b:46:c9:70:5b ssh_host_dsa_key.pub ##
6 -## 91:25:c1:e1:73:4a:35:9b:16:a8:09:44:21:ab:0c:a5 ssh_host_key.pub ##
7 -## 7f:14:74:68:ca:9e:e2:ec:1c:44:8c:ea:29:a9:84:60 ssh_host_rsa_key.pub ##
8 -
9 -* **webmel55**
10 -
11 -## 84:f6:bf:17:ca:ab:b0:69:3f:da:70:0e:d5:dc:61:23 ssh_host_dsa_key.pub ##
12 -## e3:ae:97:6b:a6:73:25:b6:90:43:61:64:9e:b1:a2:2e ssh_host_key.pub ##
13 -## f0:34:dc:9e:41:df:d3:47:e3:a5:df:7c:28:c3:e9:26 ssh_host_rsa_key.pub ##
14 -
15 -
16 -|=webmel53|=webmel55
17 -|Instalované aplikace a PHP moduly*|\\
18 -|httpd-2.2.15|httpd-2.2.15
19 -|httpd-tools-2.2.15|httpd-tools-2.2.15
20 -|mysql-5.1|MariaDB-client-5.5.36
21 -|mysql-libs-5.1|MariaDB-common-5.5.36
22 -|mysql-libs-5.1|MariaDB-compat-5.5.36
23 -|mysql-server-5.1|MariaDB-server-5.5.36
24 -|php-5.3.3|php55u
25 -|php-bcmath-5.3.3|php55u-bcmath
26 -|php-cli-5.3.3|php55u-cli
27 -|php-common-5.3.3|php55u-common
28 -|php-gd-5.3.3|php55u-gd
29 -|php-intl-5.3.3|php55u-intl
30 -|php-ldap-5.3.3|php55u-ldap
31 -|php-mbstring-5.3.3|php55u-mbstring
32 -|php-mcrypt-5.3.3|php55u-mcrypt
33 -|php-mssql-4.3.3|php55u-mysqlnd
34 -|php-mysql-5.3.3|php55u-opcache
35 -|php-pdo-5.3.3|php55u-pdo
36 -|php-pear-1.9.4|php55u-pear.noarch
37 -|php-pear-db-1.7.13|php-pear-DB
38 -|php-pear-XML-Parser-1.3.4|php-pear-MDB2
39 -|php-pear-XML-RSS-1.0.1|php-pear-XML_Parser
40 -|php-pecl-apc-3.1.9|php55u-pecl-1jsonc
41 -|php-xml-5.1.6|php-xmlrpc-5.1.6
42 -|php-soap-5.3.3|php55u-proce1ss
43 -|php-xml-5.3.3|php55u-soap
44 -|php-xmlrpc-5.3.3|php55u-xml
45 -||php55u-xmlrpc
46 -
47 -|=webmel53|=webmel55
48 -|\\|\\
49 -|mod_actions.so|mod_actions.so
50 -|mod_alias.so|mod_alias.so
51 -|mod_asis.so|mod_asis.so
52 -|mod_auth_basic.so|mod_auth_basic.so
53 -|mod_auth_digest.so|mod_auth_digest.so
54 -|mod_authn_alias.so|mod_authn_alias.so
55 -|mod_authn_anon.so|mod_authn_anon.so
56 -|mod_authn_dbd.so|mod_authn_dbd.so
57 -|mod_authn_dbm.so|mod_authn_dbm.so
58 -|mod_authn_default.so|mod_authn_default.so
59 -|mod_authn_file.so|mod_authn_file.so
60 -|mod_authnz_ldap.so|mod_authnz_ldap.so
61 -|mod_authz_dbm.so|mod_authz_dbm.so
62 -|mod_authz_default.so|mod_authz_default.so
63 -|mod_authz_groupfile.so|mod_authz_groupfile.so
64 -|mod_authz_host.so|mod_authz_host.so
65 -|mod_authz_owner.so|mod_authz_owner.so
66 -|mod_authz_user.so|mod_authz_user.so
67 -|mod_autoindex.so|mod_autoindex.so
68 -|mod_cache.so|mod_cache.so
69 -|mod_cern_meta.so|mod_cern_meta.so
70 -|mod_cgid.so|mod_cgid.so
71 -|mod_cgi.so|mod_cgi.so
72 -|mod_dav_fs.so|mod_dav_fs.so
73 -|mod_dav.so|mod_dav.so
74 -|mod_dbd.so|mod_dbd.so
75 -|mod_deflate.so|mod_deflate.so
76 -|mod_dir.so|mod_dir.so
77 -|mod_disk_cache.so|mod_disk_cache.so
78 -|mod_dumpio.so|mod_dumpio.so
79 -|mod_env.so|mod_env.so
80 -|mod_expires.so|mod_expires.so
81 -|mod_ext_filter.so|mod_ext_filter.so
82 -|mod_filter.so|mod_filter.so
83 -|mod_headers.so|mod_headers.so
84 -|mod_ident.so|mod_ident.so
85 -|mod_include.so|mod_include.so
86 -|mod_info.so|mod_info.so
87 -|mod_ldap.so|mod_ldap.so
88 -|mod_log_config.so|mod_log_config.so
89 -|mod_log_forensic.so|mod_log_forensic.so
90 -|mod_logio.so|mod_logio.so
91 -|mod_mime_magic.so|mod_mime_magic.so
92 -|mod_mime.so|mod_mime.so
93 -|mod_negotiation.so|mod_negotiation.so
94 -|mod_proxy_ajp.so|mod_proxy_ajp.so
95 -|mod_proxy_balancer.so|mod_proxy_balancer.so
96 -|mod_proxy_connect.so|mod_proxy_connect.so
97 -|mod_proxy_ftp.so|mod_proxy_ftp.so
98 -|mod_proxy_http.so|mod_proxy_http.so
99 -|mod_proxy_scgi.so|mod_proxy_scgi.so
100 -|mod_proxy.so|mod_proxy.so
101 -|mod_reqtimeout.so|mod_reqtimeout.so
102 -|mod_rewrite.so|mod_rewrite.so
103 -|mod_setenvif.so|mod_setenvif.so
104 -|mod_speling.so|mod_speling.so
105 -|mod_ssl.so|mod_ssl.so
106 -|mod_status.so|mod_status.so
107 -|mod_substitute.so|mod_substitute.so
108 -|mod_suexec.so|mod_suexec.so
109 -|mod_unique_id.so|mod_unique_id.so
110 -|mod_userdir.so|mod_userdir.so
111 -|mod_usertrack.so|mod_usertrack.so
112 -|mod_version.so|mod_version.so
113 -|mod_vhost_alias.so|mod_vhost_alias.so
114 -
115 -**Poznámky:**
116 -//* Pro případné PHP, PECL, PEAR moduly podejte žádanku pomocí [[//Helpdesku CIT//>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=Webhosting]].//
117 -
118 -//~*~* Ne všechny moduly jsou aktivní. Pro aktivaci, případně pro přidání dalších Apache modulů, podejte žádanku pomocí [[//Helpdesku CIT//>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=Webhosting]].//
1 +|**SPECIFIKACE WEBOVÝCH SERVERŮ**|**WEBMEL81**
2 +| |
3 +|**Základní parametry**|
4 +|Diskový prostor|1500 MB
5 +|Množství přenesených dat|neomezeně
6 +|Počet hostovaných domén 3. řádu|1
7 +|Počet subdomén|neomezeně
8 +|Počet databází|1
9 +|Počet FTP účtů|neomezeně
10 +|Přístup k webu (adresní prostor)|SFTP
11 +|Zálohování dat|1x denně s historií 7 dnů
12 +|Technických dohled a servis|*
13 +| |
14 +|**PHP**|
15 +|Verze|8.1
16 +|Paměť pro PHP scripty|256 MB
17 +|Komunikace se SMTP|*
18 +|upload_max_filesize|40 MB
19 +|max_file_uploads|40 MB
20 +|max_execution_time|30s
21 +|post_max_size|40 MB
22 +|short_open_tag|off
23 +| |
24 +|**Databáze**|
25 +|Verze|Maria-DB 10.5.17
26 +|Počet databází|1 (výjimečně více)
27 +|Max. velikost 1 databáze|50 MB
28 +|PhpMyAdmin (MariaDB administrace)|*
29 +|Externí přístup do databáze|*
30 +| |
31 +|**Webserver**|
32 +|Mod_rewrite, .htaccess|*
33 +|Omezování přístupů podle IP adres|*
34 +|Certifikáty TLS (HTTPS)|Na požádání (DigiCert)
35 +|Samostatné statistiky pro každou doménu|*
36 +|Přístup k LOG souborům|Na požádání
37 +|Samostatné LOG soubory pro každý web|*
38 +|Vlastní chybové stránky (403, 404, 500)|*
39 +|Chybové stránky samostatně pro každou doménu|*
40 +|Povolení výpisu adresáře|*
41 +|Zaheslování adresářů|*