Technické parametry

Version 5.3 by vyc022 on 29.08.2017 12:42

Otisky veřejných klíčů:

  • webmel53

    9d:b4:93:7e:10:c2:b5:a8:de:70:8d:3b:46:c9:70:5b ssh_host_dsa_key.pub  
    91:25:c1:e1:73:4a:35:9b:16:a8:09:44:21:ab:0c:a5 ssh_host_key.pub  
    7f:14:74:68:ca:9e:e2:ec:1c:44:8c:ea:29:a9:84:60 ssh_host_rsa_key.pub  

  • webmel55

    84:f6:bf:17:ca:ab:b0:69:3f:da:70:0e:d5:dc:61:23 ssh_host_dsa_key.pub 
    e3:ae:97:6b:a6:73:25:b6:90:43:61:64:9e:b1:a2:2e ssh_host_key.pub 
    f0:34:dc:9e:41:df:d3:47:e3:a5:df:7c:28:c3:e9:26 ssh_host_rsa_key.pub 

webmel53webmel55
Instalované aplikace a PHP moduly*
httpd-2.2.15httpd-2.2.15
httpd-tools-2.2.15httpd-tools-2.2.15
mysql-5.1MariaDB-client-5.5.36
mysql-libs-5.1MariaDB-common-5.5.36
mysql-libs-5.1MariaDB-compat-5.5.36
mysql-server-5.1MariaDB-server-5.5.36
php-5.3.3php55u
php-bcmath-5.3.3php55u-bcmath
php-cli-5.3.3php55u-cli
php-common-5.3.3php55u-common
php-gd-5.3.3php55u-gd
php-intl-5.3.3php55u-intl
php-ldap-5.3.3php55u-ldap
php-mbstring-5.3.3php55u-mbstring
php-mcrypt-5.3.3php55u-mcrypt
php-mssql-4.3.3php55u-mysqlnd
php-mysql-5.3.3php55u-opcache 
php-pdo-5.3.3php55u-pdo
php-pear-1.9.4php55u-pear.noarch
php-pear-db-1.7.13php-pear-DB
php-pear-XML-Parser-1.3.4php-pear-MDB2
php-pear-XML-RSS-1.0.1php-pear-XML_Parser
php-pecl-apc-3.1.9php55u-pecl-1jsonc
php-xml-5.1.6php-xmlrpc-5.1.6
php-soap-5.3.3php55u-proce1ss
php-xml-5.3.3php55u-soap
php-xmlrpc-5.3.3php55u-xml
php55u-xmlrpc
webmel53webmel55


mod_actions.somod_actions.so
mod_alias.somod_alias.so
mod_asis.somod_asis.so
mod_auth_basic.somod_auth_basic.so
mod_auth_digest.somod_auth_digest.so
mod_authn_alias.somod_authn_alias.so
mod_authn_anon.somod_authn_anon.so
mod_authn_dbd.somod_authn_dbd.so
mod_authn_dbm.somod_authn_dbm.so
mod_authn_default.somod_authn_default.so
mod_authn_file.somod_authn_file.so
mod_authnz_ldap.somod_authnz_ldap.so
mod_authz_dbm.somod_authz_dbm.so
mod_authz_default.somod_authz_default.so
mod_authz_groupfile.somod_authz_groupfile.so
mod_authz_host.somod_authz_host.so
mod_authz_owner.somod_authz_owner.so
mod_authz_user.somod_authz_user.so
mod_autoindex.somod_autoindex.so
mod_cache.somod_cache.so
mod_cern_meta.somod_cern_meta.so
mod_cgid.somod_cgid.so
mod_cgi.somod_cgi.so
mod_dav_fs.somod_dav_fs.so
mod_dav.somod_dav.so
mod_dbd.somod_dbd.so
mod_deflate.somod_deflate.so
mod_dir.somod_dir.so
mod_disk_cache.somod_disk_cache.so
mod_dumpio.somod_dumpio.so
mod_env.somod_env.so
mod_expires.somod_expires.so
mod_ext_filter.somod_ext_filter.so
mod_filter.somod_filter.so
mod_headers.somod_headers.so
mod_ident.somod_ident.so
mod_include.somod_include.so
mod_info.somod_info.so
mod_ldap.somod_ldap.so
mod_log_config.somod_log_config.so
mod_log_forensic.somod_log_forensic.so
mod_logio.somod_logio.so
mod_mime_magic.somod_mime_magic.so
mod_mime.somod_mime.so
mod_negotiation.somod_negotiation.so
mod_proxy_ajp.somod_proxy_ajp.so
mod_proxy_balancer.somod_proxy_balancer.so
mod_proxy_connect.somod_proxy_connect.so
mod_proxy_ftp.somod_proxy_ftp.so
mod_proxy_http.somod_proxy_http.so
mod_proxy_scgi.somod_proxy_scgi.so
mod_proxy.somod_proxy.so
mod_reqtimeout.somod_reqtimeout.so
mod_rewrite.somod_rewrite.so
mod_setenvif.somod_setenvif.so
mod_speling.somod_speling.so
mod_ssl.somod_ssl.so
mod_status.somod_status.so
mod_substitute.somod_substitute.so
mod_suexec.somod_suexec.so
mod_unique_id.somod_unique_id.so
mod_userdir.somod_userdir.so
mod_usertrack.somod_usertrack.so
mod_version.somod_version.so
mod_vhost_alias.somod_vhost_alias.so

Poznámky:
* Pro případné PHP, PECL, PEAR moduly podejte žádanku pomocí Helpdesku CIT.

** Ne všechny moduly jsou aktivní. Pro aktivaci, případně pro přidání dalších Apache modulů, podejte žádanku pomocí Helpdesku CIT.