Wiki source code of Webhostingové servery

Last modified by Vladislav Ohera on 20.05.2024 13:24

Hide last authors
Martin Výlet 15.1 1 == Web v univerzitním řešení ==
bac0025 1.2 2
Martin Výlet 14.1 3 Centrum informačních služeb poskytuje udržovaný redakční systém OpenCms pro tvorbu webu v jednotné univerzitní šabloně. Pracoviště mají možnost zdarma vytvořit svůj web v jednotném vzhledu odpovídajícímu vizuálnímu stylu univerzity. Šablona webu umožňuje skládat obsah webu z předdefinovaných prvků, a to jako statických, tak dynamických, tzn. že je možné zapojovat dynamické výstupy z jiných informačních systémů – např. novinky, telefonní seznam, OBD (publikace), EPZ (projekty) a další. Tvorba webu se řídí příslušnou [[směrnicí>>https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/a5647c53-7052-4164-98d3-5069feab60ca]].
4
5 **Výhody tvorby webu v univerzitním řešení:**
6
7 * není potřeba nic instalovat
8 * není potřeba udržovat žádný systém, řešit jeho bezpečnostní stránky a starat se o aktualizace systému
9 * jednotný vzhled webu v souladu s vizuálním stylem univerzity
10 * možnost dynamického načítání a zobrazování dat z jiných univerzitních systémů
11 * integrovaná možnost autentizace – tedy možnost mít některou část webu po přihlášení jenom pro určitě osoby
12 * zdarma bez žádných nákladů pro útvar
13 * správu webu zvládne i osoba bez IT znalostí (samozřejmě povědomí o tvorbě webů je velkou výhodou)
14
15 Žádost o vytvoření webu můžete zaslat přes [[idesk.vsb.cz>>https://idesk.vsb.cz]] ve frontě Webový portál. Případně můžete kontaktovat i Vašeho fakultního správce.
16
Martin Výlet 15.1 17 == Webmel ==
Martin Výlet 14.1 18
Vladislav Ohera 18.1 19 Centrum informačních služeb nabízí i možnost hostování webů na serveru Webmel. Jedná se o klasický LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) server. Přístup k serveru je umožněn přes SFTP a uživatel má možnost používat i různé redakční systémy (Wordpress, Joomla, apod.). Hlavní výhodou je, že si správce může vytvořit web přesně podle svých představ s vlastní doménou a není nutné mít jednu šablonu.
Martin Výlet 14.1 20
21 **Důležité informace**
22
Vladislav Ohera 16.1 23 * Instalaci a nastavení webu na serveru si správce **dělá sám**
Martin Výlet 17.1 24 * weby hostované na webmelu musí dodržovat [[vizuální styl>>https://vizual.vsb.cz/cs/]] VŠB-TUO a další pravidla univerzity
Martin Výlet 14.1 25 * Správce **musí provádět bezpečnostní aktualizace** redakčních systémů
26 * Servery je nutné **pravidelně migrovat na nový server** z důvodu konce podpory staré verze PHP - každé 2 až 3 roky.
27
28 **Aktuální servery**
29
Martin Výlet 13.1 30 * webmel83.vsb.cz
31 * webmel81.vsb.cz (ukončení provozu v prosinci 2024)
bac0025 1.2 32
Vladislav Ohera 19.1 33 Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/MySQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
bac0025 1.2 34
Martin Výlet 12.1 35 Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží server [[HomeL>>servery.homel.WebHome]].
bac0025 1.2 36
Martin Výlet 12.1 37 (% style="color:#cc0000" %)**Neukládejte na webserveru osobní údaje!**
bac0025 1.2 38
Martin Výlet 12.1 39
Denisa Wernerová 1.10 40 **Přístup k administraci databází:**
bac0025 1.2 41
bac0025 1.6 42 **MySQL**
bac0025 1.2 43
Martin Výlet 13.1 44 * [[https:~~/~~/webmel83.vsb.cz/phpmyadmin/>>https://webmel83.vsb.cz/phpmyadmin/]]
Martin Výlet 12.1 45 * [[https:~~/~~/webmel81.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel81.vsb.cz/phpmyadmin/]]
bac0025 1.2 46
Denisa Wernerová 1.10 47 **Další informace:**
bac0025 1.2 48
Denisa Wernerová 11.1 49 * [[**Přenos souborů**>>servery.webhosting.prenos.WebHome]] - pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
Martin Výlet 12.1 50 * [[**Technické parametry**>>servery.webhosting.parametry.WebHome]] - základní parametry serveru, PHP, databáze a Apache.
Denisa Wernerová 8.1 51 * [[**Další informace**>>servery.webhosting.info.WebHome]] - optimalizace MySQL dotazů a jiné...
Martin Výlet 12.1 52 * [[**Podpora webových serverů**>>doc:.podpora-webovych-serveru.WebHome]] - životnost webového serveru vs. verze PHP
Martin Výlet 13.1 53 * [[**Datové kvóty na serverech webmel**>>servery.webhosting.kvoty.WebHome]]