Webhostingové servery

Version 1.2 by on 05.03.2015 08:12

K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery:

  • webmel5.vsb.cz
  • webmel53.vsb.cz
  • webmel55.vsb.cz

Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/My- nebo PostgreSQL/PHP (LAMP) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.

Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery HomeN a HomeL.

Přístup k administraci databází

  • MySQL

         https://webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/
         https://webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/
         https://webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/

Další informace

Přenos souborů

Pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.

Technické parametry

Otisky veřejných klíčů, instalované aplikace, PHP a Apache moduly.

Další informace

Optimalizace MySQL dotazů a jiné...

Datové kvóty na serveru webmel55