Zdrojový kód wiki Federace identit

Naposledy změněno 08.03.2018 11:31

Show last authors
1 **Česká akademická federace identit eduID.cz**
2
3 [[image:eduid-logo-250.png]]
4
5
6 Cílem České akademické federace identit **eduID.cz** (dále jen eduID.cz) je poskytnout svým členům rámec pro vzájemné využívání identit uživatelů při řízení přístupu k síťovým službám při respektování ochrany osobních údajů.
7
8
9 **Charakteristika služeb federace**
10
11 Studenti a akademičtí pracovníci z různých škol a organizací často přistupují k externím zdrojům a aplikacím. Pro přístup k nim zpravidla potřebují přihlašovací údaje, nejčastěji uživatelské jméno a heslo. Pro každou aplikaci pak uživatel musí pamatovat jiné přihlašovací údaje.
12 \\Federace identit umožňuje uživatelům z různých organizací přistupovat k externím zdrojům s využitím svých "domovských" přihlašovacích údajů. Uživatelé si pak pamatují pouze jedno heslo. Samotné přihlášení (zadávání přihlašovacích údajů uživatelem) probíhá pouze na přihlašovacím serveru domovské organizace a citlivé údaje jsou tak ve větším bezpečí.
13
14 V současné době je možné plně využívat externích zdrojů uvedených na stránce eduID.cz jako [[poskytovatele služeb>>url:http://www.eduid.cz/wiki/eduid/members/index]]. Na této stránce se také dozvíte o plánovaných poskytovatelích služeb, kteří budou zapojeni do federace eduID.cz.
15
16 Na konci této stránky jsou uvedeny podrobnější odkazy na služby, které jsou přístupné studentům a zaměstnancům VŠB-TU Ostrava.
17
18
19 **Přihlášení do federace**
20
21 Pokud aplikace podporuje přihlášení prostřednictvím federace eduID.cz, najdete na přihlašovací stránce možnost Přihlášení nebo Login prostřednictvím eduID.cz.
22
23 **Odhlášení z federace**
24
25 Implementace odhlášení se může u různých aplikací lišit. Z aplikace se můžete typicky odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit nebo Logout. Některé aplikace nemusí odhlášení vůbec implementovat.
26
27 Odhlášení z aplikace neznamená odhlášení z kontextu federace eduID.cz. Je možné, že po určitou dobu bude možné přihlásit se do aplikace bez nutnosti autentizace (zadávání uživatelského jména a hesla). Proto, pokud k Vašemu počítači mají přístup i jiní lidé, doporučujeme pro jistotu ukončit prohlížeč. Tímto dosáhnete jistého odhlášení ze věch aplikací, které jste navštívili v rámci federace eduID.cz.
28
29
30 **Služby, které je možné využívat prostřednictvím federace eduID.cz na VŠB-TU Ostrava**
31
32 Služby pro přístup do elektronických informačních zdrojů
33
34 * [[EBSCOhost>>url:https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/databaze/academic_search_complete.html]]
35 * [[IEEE Xplore>>url:https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/databaze/ieee_xplore.html]]
36 * [[ScienceDirect>>url:https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/databaze/science_direct.html]]
37 * [[Scopus>>url:https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/databaze/scopus.html]]
38 * [[Web of Science (knowledge)>>url:https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/databaze/web_of_science.html]]
39 * [[Web of Knowledge>>url:http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=N1SL5Q18dMqQ7cnGTIs&preferencesSaved=]]
40
41 Služby pro vydávání osobních a serverových certifikátů
42
43 * [[Osobní certifikáty TCS>>uzivatel.certifikaty.WebHome||anchor="TCS_osobni"]]
44 * [[Serverové certifikáty TCS>>uzivatel.certifikaty.WebHome||anchor="tcs_certifikat"]]
45
46 Přístup k software od společnosti Microsoft
47
48 * [[Microsoft DreamSpark>>url:http://www.dreamspark.com||style="font-size: 14px;"]]
49
50 Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích
51
52 * [[odevzdej.cz>>url:http://www.odevzdej.cz]]
53
54 Superpočítače a výpočetní clustery pro akademickou sféru
55
56 * [[METACENTRUM>>url:http://meta.cesnet.cz/]]
57
58 Služba Foodle - vytváření jednoduchých průzkumů nebo dotazníků a pro organizování schůzek
59
60 * [[foodle.cz>>url:https://www.foodle.cz||rel="__blank"]]
61
62 A další...
63
64 * [[Online nástroj na vytváření a správu dotazníků>>url:https://shib-sp.zcu.cz/quiz/admin/]]
65 * [[Služba pro vytváření jednoduchých průzkumů nebo dotazníků a pro organizování schůzek>>url:https://www.foodle.cz/]]
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava