Wiki source code of Federace identit

Last modified by on 01.08.2018 11:50

Show last authors
1 **Česká akademická federace identit eduID.cz**
2
3 [[image:eduid-logo-250.png]]
4
5
6 Cílem České akademické federace identit **eduID.cz** (dále jen eduID.cz) je poskytnout svým členům rámec pro vzájemné využívání identit uživatelů při řízení přístupu k síťovým službám při respektování ochrany osobních údajů.
7
8
9 **Charakteristika služeb federace**
10
11 Studenti a akademičtí pracovníci z různých škol a organizací často přistupují k externím zdrojům a aplikacím. Pro přístup k nim zpravidla potřebují přihlašovací údaje, nejčastěji uživatelské jméno a heslo. Pro každou aplikaci pak uživatel musí pamatovat jiné přihlašovací údaje.
12 \\Federace identit umožňuje uživatelům z různých organizací přistupovat k externím zdrojům s využitím svých "domovských" přihlašovacích údajů. Uživatelé si pak pamatují pouze jedno heslo. Samotné přihlášení (zadávání přihlašovacích údajů uživatelem) probíhá pouze na přihlašovacím serveru domovské organizace a citlivé údaje jsou tak ve větším bezpečí.
13
14 V současné době je možné plně využívat externích zdrojů uvedených na stránce eduID.cz jako [[poskytovatele služeb>>url:http://www.eduid.cz/wiki/eduid/members/index]]. Na této stránce se také dozvíte o plánovaných poskytovatelích služeb, kteří budou zapojeni do federace eduID.cz.
15
16 Na konci této stránky jsou uvedeny podrobnější odkazy na služby, které jsou přístupné studentům a zaměstnancům VŠB-TU Ostrava.
17
18
19 **Přihlášení do federace**
20
21 Pokud aplikace podporuje přihlášení prostřednictvím federace eduID.cz, najdete na přihlašovací stránce možnost Přihlášení nebo Login prostřednictvím eduID.cz.
22
23 **Odhlášení z federace**
24
25 Implementace odhlášení se může u různých aplikací lišit. Z aplikace se můžete typicky odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit nebo Logout. Některé aplikace nemusí odhlášení vůbec implementovat.
26
27 Odhlášení z aplikace neznamená odhlášení z kontextu federace eduID.cz. Je možné, že po určitou dobu bude možné přihlásit se do aplikace bez nutnosti autentizace (zadávání uživatelského jména a hesla). Proto, pokud k Vašemu počítači mají přístup i jiní lidé, doporučujeme pro jistotu ukončit prohlížeč. Tímto dosáhnete jistého odhlášení ze věch aplikací, které jste navštívili v rámci federace eduID.cz.
28
29
30 **Služby, které je možné využívat prostřednictvím federace eduID.cz na VŠB-TU Ostrava:**
31
32 Služby pro přístup do elektronických informačních zdrojů
33
34 * [[Seznam databází a služeb je dostupný na stránkách Ústřední knihovny VŠB-TUO>>url:https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/vzdaleny-pristup-k-eiz/#shibboleth]]
35
36 Služby pro vydávání osobních a serverových certifikátů
37
38 * [[Osobní certifikáty TCS>>uzivatel.certifikaty.WebHome||anchor="TCS_osobni"]]
39 * [[Serverové certifikáty TCS>>uzivatel.certifikaty.WebHome||anchor="tcs_certifikat"]]
40
41 Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích
42
43 * [[odevzdej.cz>>url:http://www.odevzdej.cz]]
44
45 Superpočítače a výpočetní clustery pro akademickou sféru
46
47 * [[METACENTRUM>>url:http://meta.cesnet.cz/]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava