Wiki source code of Vzdálená správa PC

Last modified by on 05.12.2018 12:25

Show last authors
1 [[VNC - ScreenConnect>>pc.sprava-pc.vnc.WebHome||style="font-size: 18px;"]]
2
3 * Nástroj pro správu koncových stanic na bázi Windows, Linux, OS X, Android (Samsung).
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava