Show last authors
1 **Nesnažte se bojovat s phishingem na vlastní pěst, protože v mnoha případech tím můžete narušit již zavedené a prověřené postupy našeho bezpečnostního týmu při VŠB.**
2
3 **Pokud si zprávu přečtete s mnoha hodinovým zpožděním (více než cca 12 hodin), zpravidla už o tomto incidentu víme a není potřeba nám zprávy hlásit!** Prosíme, abyste nám podvodné zprávy přeposílali na abuse@vsb.cz ihned po doručení do vaší schránky. Děkujeme za pochopení.
4
5 Hlaste nám pouze PODVODNÉ zprávy, bezpečnostní tým při VŠB **neřeší běžné nevyžádané zprávy**, jako například nabídka tabletek Viagry, klasická (i anglická) reklama a **dokonce ani zprávy s napadenou přílohou**!
6
7 === **Rozcestník:** ===
8
9 * [[Co je phishing>>pc.phishing||anchor="co-je-phishing"]]
10 * [[Jak poznat podvodnou zprávu>>pc.phishing||anchor="jak-poznat"]]
11 * [[Pečlivě čtěte a používejte selský rozum>>pc.phishing||anchor="rozum"]]
12 * [[Jak můžete pomoci>>pc.phishing||anchor="pomoc"]]
13 * [[Co můžete udělat pro ochranu bezpečnosti svého účtu>>pc.phishing||anchor="ochrana"]]
14 * [[Na podezřelou zprávu jsem reagoval(a)>>pc.phishing||anchor="reakce"]]
15 * [[Ukázky podvodných zpráv>>pc.phishing||anchor="ukazky"]]
16
17 ----
18
19 {{id name="co-je-phishing"/}}
20 **Co je phishing:**
21
22 V češtině se někdy používá termín **rhybaření** (útočník nahodí návnadu a čeká, jestli se někdo chytne). Jedná se o podvodné emailové zprávy nebo webové stránky, prostřednictvím kterých chtějí útočníci z uživatelů vylákat důvěrné informace jako přihlašovací údaje k účtům, PIN ke kartám, atd.
23
24 {{id name="jak-poznat"/}}
25 **Jak poznat, že se jedná o podvodné zprávy:**
26
27 (((
28 * Text zprávy/stránky může být (ale nemusí!) psán lámanou češtinou za pomocí automatického překladu.
29 * Věnujte pozornost oslovení v emailu. Pokud není oslovení uvedeno v obecném tvaru, potom se v mnoha případech nebude shodovat s Vaší osobou (//milá paní Petr vs milý Petře; drahý příteli vs vážený uživateli//).
30 * Obsah emailu může být psán v naléhavém až kategorickém tónu (např. proveďte změnu, nebo bude Váš účet do dvou dnů zablokován).
31 * Grafickou podobou zprávy se útočníci snaží vyvolat dojem, že zpráva byla odeslána danou organizací, na jejíž klienty je prováděn útok.
32 * Text může vypadat jako informace o neprovedení platby, vyzvání o ověření platnosti hesla či jeho změny či jako výzkum spokojenosti klienta se službou.
33 * V textu zprávy je odkaz, jenž má vypadat, že směřuje na stránky organizace (banky), ale při bližším prozkoumání zjistíte, že ve skutečnosti odkazuje na zcela jiné místo a tam jsou umístěné podvodné stránky.
34 * V adresním řádku prohlížeče se zobrazuje jiná adresa, než je adresa organizace, na jejíž klienty je prováděn útok. Také adresa odesílatele může být z jiné domény než jsou stránky organizace (zjistíte po zobrazení detailu hlavičky emailu, viz ukázka č.1 níže).
35 * Zpráva/formulář vybízí k sdělení informací, jež by organizace neměla požadovat.
36 * Následující odkaz ##[[http:~~/~~/www.konkretnibanka.novasluzba.cz/>>url:http://www.konkretnibanka.novasluzba.cz/]]## vypadá, jako by vedl na sekci //nová služba// na webu //konkrétní banky//; ve skutečnosti tento odkaz míří na sekci „//konkrétní banka//“ (tedy phishing) stránky „//nová služba//“.
37 * Lze se setkat i s útoky tak věrohodnými reálné situaci, že často uživatel ani neví, že útočníkovi poskytl někomu citlivé údaje.
38 \\[zdroj: [[www.hoax.cz>>url:http://www.hoax.cz/phishing/||rel="__blank"]], [[www.wikipedia.cz>>url:https://cs.wikipedia.org/wiki/Phishing||rel="__blank"]]]
39
40 {{id name="rozum"/}}
41 **Pečlivě čtěte a používejte selský rozum:**
42
43 * //Vyhrál jste 1 000 000 liber!//
44 Vsadil jsem si?
45 * //Zaplaťte fakturu!//
46 Objednal jsem si něco?
47 * //Máte přeplněnou schránku!//
48 Minulý týden jsem schránku čistil, opravdu se mi mohla tak rychle zaplnit?
49 * //Pošlete nám doplňující osobní údaje, jinak budeme muset … !!!//
50 Vždyť já jsem s tou organizací neuzavřel žádnou dohodu a nic jsem po nich nechtěl.
51 * //Sdělte nám své heslo, váš administrátor!//
52 Vždyť oni na tom CITu mají daleko větší oprávnění (jsou tady od toho a jsou za to placeni) než já obyčejný uživatel.
53 * **Tak takhle ne!**
54 ** Klíče si hlídám jako oko v hlavě, ale heslo si napíšu na spodní okraj obrazovky a pro jistotu ho všem sdělím.
55 ** Když někdo napodobí můj podpis, podám na něj trestní oznámení, ale elektronický podpis to je jenom taková taškařice bláznivých ajťáků. Něco jako počítačová hra.
56
57 {{id name="pomoc"/}}
58 **Jak můžete pomoci:**
59
60 (((
61 * Pokud si zprávu přečtete s mnoha hodinovým zpožděním (více než cca 12 hodin), zpravidla už o tomto incidentu víme a není potřeba nám zprávy hlásit!
62 * Nesnažte se bojovat s phishingem na vlastní pěst, protože v mnoha případech tím můžete narušit již zavedené a prověřené postupy našeho bezpečnostního týmu při VŠB.
63 * Hlaste nám pouze PODVODNÉ zprávy, bezpečnostní tým při VŠB **neřeší běžné nevyžádané zprávy**, jako například nabídka tabletek Viagry, klasická (i anglická) reklama a **dokonce ani zprávy s napadenou přílohou**!
64 * Přepošlete nám prosím každou podvodnou zprávu emailem na [[abuse@vsb.cz>>path:mailto:abuse@vsb.cz]] a přiložte i zdrojový kód zprávy (viz návody pro [[Outlook 2010>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.outlook.outlook-dalsi-navody.2010-zdroj-kod.WebHome]], [[Outlook 2007>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.outlook.outlook-dalsi-navody.2007-zdroj-kod.WebHome]], [[Thunderbird>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.mozilla-dalsi-navody.thund-zdroj-kod.WebHome]], [[Roundcube>>doc:uzivatel.email.roundcube.zdrojovy-kod.WebHome]], [[Office 365>>doc:uzivatel.email.office365-mail.office365-zdroj-kod.WebHome]]). Přeposlanou zprávu si do vyzvání ponechejte v poště (pro případ, že nepošlete všechny potřebné informace).
65
66 {{id name="ochrana"/}}
67 **Co mohu udělat pro ochranu bezpečnosti svého účtu:**
68
69 * Nikdy neodpovídejte na podezřelé zprávy, stěžujete tím práci bezpečnostnímu týmu při VŠB.
70 * Neklikejte v podezřelých zprávách na žádné odkazy. V případě, že používáte aplikaci s výchozím zobrazováním emailů v HTML (např. Microsoft Outlook): zůstaňte nad odkazem v emailu chvíli s ukazatelem myši, zobrazí se Vám kam ve skutečnosti odkaz směřuje. Zobrazovaný popis odkazu se může od výsledné adresy záměrně lišit.
71 * [[Neignorujte varování webových prohlížečů, které na podvodnou stránku umí upozornit.>>url:https://drive.google.com/file/d/0BzXpek6Rz4mMbHhHWnFqdmVUMnM/view?usp=sharing||rel="__blank"]]
72 * Nikomu a nikdy nesdělujte své přihlašovací údaje, především se jedná o heslo.
73 * Nepoužívejte slabá (slovníková) hesla a používejte pro svá hesla tzv. klíčenky (např. [[Enpass>>url:https://www.enpass.io/||rel="__blank"]], [[Lastpass>>url:https://lastpass.com/||rel="__blank"]], [[Keepass>>url:http://keepass.info/||rel="__blank"]], a mnoho dalších)
74 * Nepoužívejte jedno heslo pro přístup do více služeb. Jedno heslo = jedna služba.
75
76 {{id name="reakce"/}}
77 **Na podezřelou zprávu jsem reagoval(a):**
78
79 * Bezodkladně si změňte prozrazené heslo (viz [[změna hesla>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.zm-hesla.WebHome]]).
80 * Pokud jste i přes doporučení používali stejné heslo v jiných službách, okamžitě si ho změňte.
81 * Nebojte se a nestyďte se, rádi a ochotně Vám na helpdesku pomůžeme.
82 * Nahlaste nám prosím tuto situaci a my navíc prověříme, jestli se nenachytal i někdo další.
83 * Podělte se o získanou zkušenost (vaše reakce na podvod) s kolegy, rodinou, blízkým okolím, protože i jim hrozí nebezpečí.
84 )))
85
86 === {{id name="ukazky"/}}
87 **Ukázky podvodných zpráv:** ===
88
89 (((
90 **Ukázka č. 1**
91 \\[[[[image:phishing.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing.gif]]
92
93
94 **Ukázka č. 2**
95 \\[[[[image:phishing_2.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_2.gif]]
96 \\**Ukázka č. 3**
97 \\[[[[image:phishing_3.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_3.png]]
98
99
100
101 **Ukázka č. 4**
102 \\[[[[image:phishing_4.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_4.png]]
103 \\**Ukázka č. 5**
104 \\[[[[image:phishing_5.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_5.png]]
105
106
107 **Ukázka č. 6**
108 \\[[[[image:phishing_6.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_6.png]]
109 \\**Ukázka č. 7**
110 \\[[[[image:phishing_7.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_7.png]]
111 \\**Ukázka č. 8**
112 \\[[[[image:phishing_8.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_8.png]]
113 \\**Ukázka č. 9**
114 \\[[[[image:phishing_9.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_9.png]]
115 \\**Ukázka č. 10**
116 \\[[[[image:phishing10.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing10.png]]
117
118
119 **Ukázka č. 11**
120 \\[[[[image:phishing11.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing11.png]]
121 \\**Ukázka č. 12**
122 \\[[[[image:phishing12.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing12.png]]
123 )))
124 )))
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava