Show last authors
1 {{info}}
2 (% style="font-size: 18px;font-weight: bold;" %)Poslední evidované podvodné zprávy:(%%)
3
4 * 03.07.2017 ALERT...UPDATE EMAIL
5 * 03.05.2017 Naléhavé
6 * 03.04.2017 Naléhavé
7 * 28.03.2017 ICT služby!
8 * 13.02.2017 Outlook Web Access
9 * 18.01.2017 System upgrade
10 * 13.01.2017 Dear Email User
11 * 12.01.2017 Your Account Will Be Blocked!
12 * 05.01.2017 Email
13 * 02.01.2017 email
14
15 * 29.04.2016 [[Protřiďte si Vaši e-mailovou schránku na VŠB-TU Ostrava!>>url:https://docs.google.com/document/d/1jz1BSGhb3ryn2FT6ecefwLcoxIsbhze8f7IsiX4OCgI/edit?usp=sharing||rel="__blank"]] [//klikněte na odkaz pro více informací//]
16
17 {{/info}}
18
19 **Nesnažte se bojovat s phishingem na vlastní pěst, protože v mnoha případech tím můžete narušit již zavedené a prověřené postupy našeho bezpečnostního týmu při VŠB.**
20
21 **Pokud si zprávu přečtete s mnoha hodinovým zpožděním (více než cca 12 hodin), zpravidla už o tomto incidentu víme a není potřeba nám zprávy hlásit!** Prosíme, abyste nám podvodné zprávy přeposílali na abuse@vsb.cz ihned po doručení do vaší schránky. Děkujeme za pochopení.
22
23 Hlaste nám pouze PODVODNÉ zprávy, bezpečnostní tým při VŠB **neřeší běžné nevyžádané zprávy**, jako například nabídka tabletek Viagry, klasická (i anglická) reklama a **dokonce ani zprávy s napadenou přílohou**!
24
25 === **Rozcestník:** ===
26
27 * [[Co je phishing>>pc.phishing||anchor="co-je-phishing"]]
28 * [[Jak poznat podvodnou zprávu>>pc.phishing||anchor="jak-poznat"]]
29 * [[Pečlivě čtěte a používejte selský rozum>>pc.phishing||anchor="rozum"]]
30 * [[Jak můžete pomoci>>pc.phishing||anchor="pomoc"]]
31 * [[Co můžete udělat pro ochranu bezpečnosti svého účtu>>pc.phishing||anchor="ochrana"]]
32 * [[Na podezřelou zprávu jsem reagoval(a)>>pc.phishing||anchor="reakce"]]
33 * [[Ukázky podvodných zpráv>>pc.phishing||anchor="ukazky"]]
34
35 ----
36
37 {{id name="co-je-phishing"/}}
38 **Co je phishing:**
39
40 V češtině se někdy používá termín **rhybaření** (útočník nahodí návnadu a čeká, jestli se někdo chytne). Jedná se o podvodné emailové zprávy nebo webové stránky, prostřednictvím kterých chtějí útočníci z uživatelů vylákat důvěrné informace jako přihlašovací údaje k účtům, PIN ke kartám, atd.
41
42 {{id name="jak-poznat"/}}
43 **Jak poznat, že se jedná o podvodné zprávy:**
44
45 (((
46 * Text zprávy/stránky může být (ale nemusí!) psán lámanou češtinou za pomocí automatického překladu.
47 * Věnujte pozornost oslovení v emailu. Pokud není oslovení uvedeno v obecném tvaru, potom se v mnoha případech nebude shodovat s Vaší osobou (//milá paní Petr vs milý Petře; drahý příteli vs vážený uživateli//).
48 * Obsah emailu může být psán v naléhavém až kategorickém tónu (např. proveďte změnu, nebo bude Váš účet do dvou dnů zablokován).
49 * Grafickou podobou zprávy se útočníci snaží vyvolat dojem, že zpráva byla odeslána danou organizací, na jejíž klienty je prováděn útok.
50 * Text může vypadat jako informace o neprovedení platby, vyzvání o ověření platnosti hesla či jeho změny či jako výzkum spokojenosti klienta se službou.
51 * V textu zprávy je odkaz, jenž má vypadat, že směřuje na stránky organizace (banky), ale při bližším prozkoumání zjistíte, že ve skutečnosti odkazuje na zcela jiné místo a tam jsou umístěné podvodné stránky.
52 * V adresním řádku prohlížeče se zobrazuje jiná adresa, než je adresa organizace, na jejíž klienty je prováděn útok. Také adresa odesílatele může být z jiné domény než jsou stránky organizace (zjistíte po zobrazení detailu hlavičky emailu, viz ukázka č.1 níže).
53 * Zpráva/formulář vybízí k sdělení informací, jež by organizace neměla požadovat.
54 * Následující odkaz ##[[http:~~/~~/www.konkretnibanka.novasluzba.cz/>>url:http://www.konkretnibanka.novasluzba.cz/]]## vypadá, jako by vedl na sekci //nová služba// na webu //konkrétní banky//; ve skutečnosti tento odkaz míří na sekci „//konkrétní banka//“ (tedy phishing) stránky „//nová služba//“.
55 * Lze se setkat i s útoky tak věrohodnými reálné situaci, že často uživatel ani neví, že útočníkovi poskytl někomu citlivé údaje.
56 \\[zdroj: [[www.hoax.cz>>url:http://www.hoax.cz/phishing/||rel="__blank"]], [[www.wikipedia.cz>>url:https://cs.wikipedia.org/wiki/Phishing||rel="__blank"]]]
57
58 {{id name="rozum"/}}
59 **Pečlivě čtěte a používejte selský rozum:**
60
61 * //Vyhrál jste 1 000 000 liber!//
62 Vsadil jsem si?
63 * //Zaplaťte fakturu!//
64 Objednal jsem si něco?
65 * //Máte přeplněnou schránku!//
66 Minulý týden jsem schránku čistil, opravdu se mi mohla tak rychle zaplnit?
67 * //Pošlete nám doplňující osobní údaje, jinak budeme muset … !!!//
68 Vždyť já jsem s tou organizací neuzavřel žádnou dohodu a nic jsem po nich nechtěl.
69 * //Sdělte nám své heslo, váš administrátor!//
70 Vždyť oni na tom CITu mají daleko větší oprávnění (jsou tady od toho a jsou za to placeni) než já obyčejný uživatel.
71 * **Tak takhle ne!**
72 ** Klíče si hlídám jako oko v hlavě, ale heslo si napíšu na spodní okraj obrazovky a pro jistotu ho všem sdělím.
73 ** Když někdo napodobí můj podpis, podám na něj trestní oznámení, ale elektronický podpis to je jenom taková taškařice bláznivých ajťáků. Něco jako počítačová hra.
74
75 {{id name="pomoc"/}}
76 **Jak můžete pomoci:**
77
78 (((
79 * Pokud si zprávu přečtete s mnoha hodinovým zpožděním (více než cca 12 hodin), zpravidla už o tomto incidentu víme a není potřeba nám zprávy hlásit!
80 * Nesnažte se bojovat s phishingem na vlastní pěst, protože v mnoha případech tím můžete narušit již zavedené a prověřené postupy našeho bezpečnostního týmu při VŠB.
81 * Hlaste nám pouze PODVODNÉ zprávy, bezpečnostní tým při VŠB **neřeší běžné nevyžádané zprávy**, jako například nabídka tabletek Viagry, klasická (i anglická) reklama a **dokonce ani zprávy s napadenou přílohou**!
82 * Přepošlete nám prosím každou podvodnou zprávu emailem na [[abuse@vsb.cz>>path:mailto:abuse@vsb.cz]] a přiložte i zdrojový kód zprávy (viz návody pro [[Outlook 2010>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.outlook.outlook-dalsi-navody.2010-zdroj-kod.WebHome]], [[Outlook 2007>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.outlook.outlook-dalsi-navody.2007-zdroj-kod.WebHome]], [[Thunderbird>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.mozilla-dalsi-navody.thund-zdroj-kod.WebHome]], [[Roundcube>>doc:uzivatel.email.roundcube.zdrojovy-kod.WebHome]], [[Office 365>>doc:uzivatel.email.office365-mail.office365-zdroj-kod.WebHome]]). Přeposlanou zprávu si do vyzvání ponechejte v poště (pro případ, že nepošlete všechny potřebné informace).
83
84 {{id name="ochrana"/}}
85 **Co mohu udělat pro ochranu bezpečnosti svého účtu:**
86
87 * Nikdy neodpovídejte na podezřelé zprávy, stěžujete tím práci bezpečnostnímu týmu při VŠB.
88 * Neklikejte v podezřelých zprávách na žádné odkazy. V případě, že používáte aplikaci s výchozím zobrazováním emailů v HTML (např. Microsoft Outlook): zůstaňte nad odkazem v emailu chvíli s ukazatelem myši, zobrazí se Vám kam ve skutečnosti odkaz směřuje. Zobrazovaný popis odkazu se může od výsledné adresy záměrně lišit.
89 * [[Neignorujte varování webových prohlížečů, které na podvodnou stránku umí upozornit.>>url:https://drive.google.com/file/d/0BzXpek6Rz4mMbHhHWnFqdmVUMnM/view?usp=sharing||rel="__blank"]]
90 * Nikomu a nikdy nesdělujte své přihlašovací údaje, především se jedná o heslo.
91 * Nepoužívejte slabá (slovníková) hesla a používejte pro svá hesla tzv. klíčenky (např. [[Enpass>>url:https://www.enpass.io/||rel="__blank"]], [[Lastpass>>url:https://lastpass.com/||rel="__blank"]], [[Keepass>>url:http://keepass.info/||rel="__blank"]], a mnoho dalších)
92 * Nepoužívejte jedno heslo pro přístup do více služeb. Jedno heslo = jedna služba.
93
94 {{id name="reakce"/}}
95 **Na podezřelou zprávu jsem reagoval(a):**
96
97 * Bezodkladně si změňte prozrazené heslo (viz [[změna hesla>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.zm-hesla.WebHome]]).
98 * Pokud jste i přes doporučení používali stejné heslo v jiných službách, okamžitě si ho změňte.
99 * Nebojte se a nestyďte se, rádi a ochotně Vám na helpdesku pomůžeme.
100 * Nahlaste nám prosím tuto situaci a my navíc prověříme, jestli se nenachytal i někdo další.
101 * Podělte se o získanou zkušenost (vaše reakce na podvod) s kolegy, rodinou, blízkým okolím, protože i jim hrozí nebezpečí.
102 )))
103
104 === {{id name="ukazky"/}}
105 **Ukázky podvodných zpráv:** ===
106
107 (((
108 **Ukázka č. 1**
109 \\[[[[image:phishing.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing.gif]]
110
111
112 **Ukázka č. 2**
113 \\[[[[image:phishing_2.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_2.gif]]
114 \\**Ukázka č. 3**
115 \\[[[[image:phishing_3.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_3.png]]
116
117
118
119 **Ukázka č. 4**
120 \\[[[[image:phishing_4.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_4.png]]
121 \\**Ukázka č. 5**
122 \\[[[[image:phishing_5.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_5.png]]
123
124
125 **Ukázka č. 6**
126 \\[[[[image:phishing_6.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_6.png]]
127 \\**Ukázka č. 7**
128 \\[[[[image:phishing_7.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_7.png]]
129 \\**Ukázka č. 8**
130 \\[[[[image:phishing_8.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_8.png]]
131 \\**Ukázka č. 9**
132 \\[[[[image:phishing_9.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing_9.png]]
133 \\**Ukázka č. 10**
134 \\[[[[image:phishing10.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing10.png]]
135
136
137 **Ukázka č. 11**
138 \\[[[[image:phishing11.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing11.png]]
139 \\**Ukázka č. 12**
140 \\[[[[image:phishing12.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:phishing12.png]]
141 )))
142 )))
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava