Zdrojový kód wiki Antivirová ochrana

Naposledy změněno 06.12.2018 13:13

Show last authors
1 Antivirovou ochranou rozumíme software který ochraňuje vstupní/výstupní místa, kterými by případný útok mohl do počítačového systému proniknout.Je důležité aby se tento antivirový program pravidelně aktualizoval, bez aktualizací databáze virů by nemohl fungovat korektně. Více o virech naleznete na [[http:~~/~~/www.viry.cz/>>url:http://www.viry.cz/]].
2
3 ----
4
5 **Antivirová ochrana počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO:**
6
7 * **Windows Defender** pro Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10 poskytuje integrovanou ochranu před škodlivým softwarem.
8 * **Microsoft Security Essentials** pro Windows 7 poskytuje ochranu před škodlivým softwarem.
9
10 Další informace a instalační soubory ke stažení [[zde>>https://support.microsoft.com/cs-cz/help/14210/security-essentials-download]].
11
12 ----
13
14 **Upozornění:**
15
16 VŠB-TUO již nemá k dispozici licence pro provoz softwaru Avast Business Security. Pokud Avast Business Security používáte, odinstalujte ho a nahraďte antivirovým softwarem Windows Defender nebo Microsoft Security Essentials.
17
18 * [[Postup, jak odinstalovat Avast Business Security.>>doc:.odinstalace-avastu.WebHome]]
19 * Pokud by odinstalace selhávala, řiďte se návodem na stránce: https://www.avast.com/cs-cz/uninstall-utility
20
21 (((
22
23 )))
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava