Show last authors
1 Antivirovou ochranou rozumíme software který ochraňuje vstupní/výstupní místa, kterými by případný útok mohl do počítačového systému proniknout. Je důležité aby se tento antivirový program pravidelně aktualizoval, bez aktualizací databáze virů by nemohl fungovat korektně. Více o virech naleznete na [[http:~~/~~/www.viry.cz/>>url:http://www.viry.cz/]].
2
3 (% style="line-height:1.4em" %)Ukončení podpory Windows XP a sady Office 2003 na VŠB je popsáno [[zde>>pc.konec-podpory.WebHome||style="line-height: 1.4em; background-color: rgb(255, 255, 255);"]].
4
5 **Antivirová ochrana počítačů ve vlastnictví VŠB TU Ostrava:**
6
7 Od 20.1.2016 může univerzita zdarma používat software [[Avast Business Security>>url:https://www.avast.com/cs-cz/education||rel="__blank" title="Avast Business Security"]] v rámci tzv. education programu. Lze provozovat na (% style="line-height:1.4em" %)__neomezeném__ počtu PC/notebooků na Vysoké škole báňské TUO. Je určena __všem žákům a zaměstnancům a to i na domácích počítačích__. Podmínkou je pouze nekomerční (%%)použítí(% style="line-height:1.4em" %) této výpočetní techniky.
8
9 Od 1.10.2012 je pro antivirovou ochranu počítačů ve vlastnictví VŠB TU Ostrava k dispozici antivirový program [[Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection>>url:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=209836||style="line-height: 1.4em; background-color: rgb(255, 255, 255);"]].
10
11 **Instalace antiviru Avast for Business:**
12 Stáhněte si a nainstalujte antivirový program **[[Avast Business>>url:https://install.vsb.cz/stu/Antivir/Antivir-AVAST-Education/VSB_Avast_business_antivirus_setup_online.exe||rel="__blank"]].**
13 (Stažení instalátoru je umožněno pouze z areálu univerzity nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome||rel="__blank" title="http://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/tuonet/vpn"]].)
14
15 (((
16 1. Nainstalujte si poslední dostupné [[aktualizace operačního systému>>doc:pc.bezpecnost.aktualizace.WebHome]]
17 1. Pokud máte ještě na počítači předchozí antivirový software Avast, nebo NOD32, proveďte nejprve jeho odinstalaci.
18 1. Stáhněte si offline instalační soubor [[Avast Business Antivirus>>url:https://install.vsb.cz/stu/Antivir/Antivir-AVAST-Education/VSB_Avast_business_antivirus_setup_offline.exe||rel="__blank" title="Avast Busines Antivirus"]]
19 1*. volitelně lze vybrat jiný instalační balíček dle [[příslušného operačního systému>>url:https://install.vsb.cz/stu/Antivir/Antivir-AVAST-Education/||rel="__blank" title="WIN, MAC, Online"]]
20
21 (((
22 **Další informace:**
23
24 * Po instalaci AVASTu bude program hlásit, že (% style="color:#cc0000" %)**"předplatné vypršelo" - toto chování je v pořádku**(%%), produkt je nutno správcem CIT aktivovat. (není nutno psát na HD požadavek, může trvat až dva dny)
25 * Instalační balíček je již upraven pro potřeby VŠB TU Ostrava - není tedy při instalaci nutné nic měnit.
26 * Produkt je centralizovaně spravován - není možné individuální nastavení klientů. (bude periodicky přepsáno zpět na výchozí hodnoty)
27 * Podporované jsou všechny OS Windows 32/64 a také MAC.
28 )))
29
30
31 **Instalace antiviru MS System Center 2012 EndPoint Protection:**
32 Stáhněte si a nainstalujte antivirový program **[[Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection>>url:https://install.vsb.cz/zam/Antivir/Antivir-Microsoft-koncove-stanice/System%20Center%202012%20R2%20Endpoint%20Protection%20SP1.zip]].**
33 (Stažení instalátoru je umožněno pouze z areálu univerzity nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome||rel="__blank" title="http://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/tuonet/vpn"]].)
34
35 (((
36 1. Nainstalujte si poslední dostupné [[aktualizace operačního systému>>doc:pc.bezpecnost.aktualizace.WebHome]]
37 1. Pokud máte ještě na počítači předchozí antivirový software Avast nebo NOD32, proveďte nejprve jeho odinstalaci!
38 1*. Pro Eset: Start → Ovládací panely → Programy → Odinstalovat program - ESET
39 nebo Start → Všechny programy → ESET → Odinstalovat program
40 1. [[**Návod pro instalaci Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection na MS Windows**>>pc.bezpecnost.antivir.antivir-navod.WebHome]]
41 )))
42
43
44 **Licence antivirového systému MS System Center 2012 EndPoint Protection na VŠB-TUO:**
45 Smlouva MS Campus zajišťuje instalaci antivirového systému MS System Center 2012 EndPoint Protection na neomezený počet PC/notebooků pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava.
46
47 Tato licence __NENÍ určena pro užití na soukromých PC zaměstnanců ani studentů !!__
48
49
50 **Další:**
51
52 (((
53 [[ESET Online Scanner>>url:http://www.eset.cz/eset-online-skener||style="line-height: 1.4em; background-color: rgb(255, 255, 255);"]]
54
55 ESET Online Scanner je jednoduchá a bezplatná internetová služba, která uživatelům poskytuje nástroj na vyhledávání a odstranění různých druhů počítačových hrozeb, bez potřeby mít nainstalovaný antivirový program....
56 [zdroj: [[eset.cz>>url:http://www.eset.cz/cz]]]
57 )))
58 )))
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava