Wiki source code of Návod na instalaci ASPI

Last modified by on 07.10.2021 15:51

Show last authors
1 {{warning}}
2 **Spouštíte-li program ASPI mimo síť univerzity, je nutné se připojit pomocí [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome]] do univerzitní sítě.**
3 {{/warning}}
4
5 ASPI si mohou instalovat jak zaměstnanci, tak studenti VŠB-TUO.
6
7 * [[**Odinstalace staré verze klienta ASPI**>>pc.aspi-instal||anchor="odinstalace"]]
8 * [[**Instalace nového klienta**>>pc.aspi-instal||anchor="instalace"]], potřebné soubory:
9 ** instalační soubor **setup.exe** na stránkách společnosti [[**Wolters Kluwer**>>url:https://info.aspi.cz/podpora/]]
10 ** soubor [[(% class="wikiattachmentlink" %)**aspi.reg**>>attach:aspi.reg]](%%) (klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte //Uložit odkaz jako//)
11
12 {{id name="odinstalace"/}}
13 **Odinstalace staré verze klienta ASPI**
14
15 1. V případě, že máte klienta ASPI na počítači již instalovaného, proveďte jeho odinstalaci. Program pro odinstalování naleznete na systémovém disku v adresáři **Program Files\ASPI**, popř. **Program Files (x86)\ASPI** pod názvem **uninstall.exe**.
16 \\[[[[image:odinstal1.png]]>>attach:odinstal1.png]]
17
18 1. Povolte provedení změn v počítači.
19 \\[[[[image:odinstal2.png]]>>attach:odinstal2.png]]
20
21 1. Potvrďte provedení akce.
22 \\[[[[image:odinstal3.png]]>>attach:odinstal3.png]]
23
24 1. Odinstalaci ukončete stiskem tlačítka **OK**.
25 \\[[[[image:odinstal4.png]]>>attach:odinstal4.png]]
26
27 {{id name="instalace"/}}
28 **Instalace nového klienta**
29
30 1. Ze stránek společnosti [[**Wolters Kluwer**>>url:https://info.aspi.cz/podpora/]] si stáhněte vlastního klienta ASPI (soubor **setup.exe**).
31 \\[[[[image:stazeni1.png]]>>attach:stazeni1.png]]
32 \\[[[[image:stazeni3.png]]>>attach:stazeni3.png]]
33
34 1. Obdobným způsobem si do stejné složky stáhněte soubor [[(% class="wikiattachmentlink" %)**aspi.reg**>>attach:aspi.reg]](%%) (klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Uložit odkaz jako)
35
36 1. Zobrazte si obsah složky se staženými soubory. Nejprve nainstalujte klienta ASPI. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor **setup.exe**. Instalaci **spusťte jako správce**. Při instalaci postupujte podle obrázků.
37 \\[[[[image:instal1.png]]>>attach:instal1.png]]
38 \\[[[[image:instal2.png]]>>attach:instal2.png]]
39 \\[[[[image:instal3.png]]>>attach:instal3.png]]
40 \\[[[[image:instal4.png]]>>attach:instal4.png]]
41 \\[[[[image:instal5.png]]>>attach:instal5.png]]
42 \\[[[[image:instal6.png]]>>attach:instal6.png]]
43 \\[[[[image:instal7.png]]>>attach:instal7.png]]
44
45 1. Zobrazte si obsah složky se staženými soubory a klikněte 2x levým tlačítkem myši na soubor **aspi.reg**. Dále postupujte dle obrázků.
46 \\[[[[image:reg1.png]]>>attach:reg1.png]]
47 \\[[[[image:reg2.png]]>>attach:reg2.png]]
48 \\[[[[image:reg3.png]]>>attach:reg3.png]]
49
50 1. Klienta ASPI spouštějte přes ikonu, která se vytvořila na ploše.
51 \\[[[[image:11.png]]>>attach:11.png]]
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava