Show last authors
1 [[**Bezpečnost**>>pc.bezpecnost.WebHome]]
2
3 * Antivirová ochrana počítačů na univerzitě. Instalace antivirového programu na počítače ve vlastnictví VŠB TU Ostrava. Aktualizace Windows a Brána Firewall. Spyware.
4
5 [[**Software**>>pc.sw.WebHome]]
6
7 * Informace pro zaměstnance a studenty VŠB - TU Ostrava o software na univerzitě (objednávání a nákup SW, multilicence a SW zdarma, SW s omezeným počtem licencí).
8
9 [[**Nákup vybraných komodit výpočetní techniky**>>url:https://innet.vsb.cz/cs/dokumenty/nakupni-systemy/nakup-komodit-vt/]]
10
11 **[[Konec podpory MS Windows 7>>pc.konec-podpory-win7.WebHome]]**
12
13 * Informace o ukončení podpory Microsoftu produktů Office a Windows
14
15 [[**Rezervace upgradu na Windows 10 **>>pc.rez-upg-win10.WebHome]]
16
17 [[**Vzdálená správa PC**>>pc.sprava-pc.WebHome]]
18
19 * VNC, DameWare
20
21 [[**Prohlížeče internetu**>>pc.prohlizece.WebHome]]
22
23 * Jak nastavit prohlížeče internetu (Internet Explorer, Mozilla Firefox). Smazání dočasných souborů, historie a hesel.
24
25 [[**Změna písmene USB flash disku**>>pc.usb-pismeno.WebHome]]
26
27 * Návod na změnu písmene jednotky pro zobrazení USB klíčenky (flash disku) v seznamu disků.
28
29 [[**Správce souborů Altap Salamander**>>pc.salamander.WebHome]]
30
31 * Komplexní správa souborů, ftp a scp klient pro zaměstnance a počítače ve vlastnictví VŠB-TUO.
32
33 [[**Form Filler**>>pc.filler602.WebHome]]
34
35 * Software na prohlížení zpráv z datové schránky.
36
37 [[**Novell**>>pc.novell.WebHome]]
38
39 * Síť Novell, bezkontextové přihlašování, přihlašování pouze na pracovní stanici.
40
41 [[**Návod na instalaci ASPI**>>pc.aspi-instal.WebHome]]
42
43
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava