Show last authors
1 * [[Jsem nový student>>faq.situace-uni||anchor="stu"]]
2 * [[Jsem nový zaměstnanec>>faq.situace-uni||anchor="zam"]]
3 * [[Pokračuji ve studiu>>faq.situace-uni||anchor="pokr"]]
4
5 ----
6
7 {{id name="stu"/}}
8 **Jsem nový student**
9 O základních úkonech potřebných při nastoupení ke studiu budete informování při zápisu nebo na studijním oddělení.
10
11 **1) JEDNOTNÉ HESLO (LDAP)**
12
13 * Automaticky vám po zavedení do personální agendy bude vytvořen účet a přiděleno osobní číslo s provizorním heslem.
14 * [[Provizorní heslo>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] (vaše rodné číslo [bez mezer a lomítek]) si z důvodu jeho omezené platnosti (% style="color: rgb(204, 0, 0);" %)ihned (%%)změňte na adrese: [[Změna hesla>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/zmena-hesla/]]
15
16 **2) PRŮKAZY - IDENTIFIKAČNÍ KARTY**
17
18 * Je třeba si vybrat typ karty, kterou budete používat. Informace o studentském identifikačním průkazu ISIC, ceník služeb a další informace k průkazům naleznete na stránkách Kartového centra http://kc.vsb.cz
19
20 **3) STRAVOVÁNÍ - MENZA - SAFEQ - ATS**
21
22 * Váš průkaz bude automaticky zaregistrován v menze (stravování). Stačí si na [[Účet služeb>>url:http://eps.vsb.cz]] vložit zálohu a okamžitě tak můžete:\\
23 ** Objednávat jídlo přes web ([[http:~~/~~/stravovani.vsb.cz>>url:http://stravovani.vsb.cz]])
24 ** Využívat [[reprografických služeb-SafeQ>>url:http://safeq.vsb.cz/]].
25 ** Využívat tiskového systému ATS ([[Automatizovaný tiskový systém>>doc:uzivatel.ats.WebHome]]).
26
27 **4) UBYTOVÁNÍ - KOLEJE**
28
29 * O ubytování na kolejích se dočtete na http://ubytovani.vsb.cz
30
31 **5) PŘIPOJENÍ POČÍTAČE DO SÍTĚ - WIFI - VPN**
32
33 * Připojte si svůj počítač do sítě [[TUONET>>doc:tuonet.WebHome]] dle návodu [[připojení studentů do sítě VŠB-TU Ostrava>>doc:tuonet.pripojeni-pevne.studenti.WebHome]].
34 * Pro připojení do bezdrátové sítě máte více možností viz [[zde>>doc:tuonet.wifi.WebHome]].
35 * Postup připojení PC do sítě na kolejích je popsáno [[zde>>doc:tuonet.pripojeni-pevne.studenti.pripojeni-koleje.WebHome]].
36 * Pro připojení počítače/notebooku z domu si nainstalujte VPN dle návodu [[zde>>doc:tuonet.vpn.WebHome]].
37
38 **6) ELEKTRONICKÁ POŠTA - EMAIL - WEBOVÉ ROZHRANÍ**
39
40 * [[Elektronická pošta>>doc:uzivatel.email.WebHome]] s webovým rozhraním [[posta.vsb.cz>>url:http://posta.vsb.cz]] a návody pro nastavení [[poštovních klientů>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.WebHome]].
41
42 **7) ANTIVIR - CERTIFIKÁTY - SOFTWARE**
43
44 * O antiviru, jak na aktualizaci Windows, co je škodlivý software, SPYWARE, ADWARE, PHISHING se dočtete [[zde>>doc:pc.bezpecnost.WebHome]].
45 * Více informací k certifikátům naleznete [[zde>>doc:uzivatel.certifikaty.WebHome]].
46 * Dostupný software ke stažení naleznete [[zde>>doc:pc.sw.WebHome]].
47 * Ohledně dostupného software na fakultě a odborné pomoci se s důvěrou obraťte na [[správce vaší fakulty>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/fakultni-spravci/]].
48
49 **8) EDISON - ROZVRHY - MAPA AREÁLŮ - [[WWW.VSB.CZ>>url:http://WWW.VSB.CZ]]**
50
51 * Studijní záležitosti jako termíny - přihlášení ke zkoušce, osobní studijní plán aj. naleznete v informačním systému EDISON http://edison.vsb.cz
52 (Dokumentaci k informačním systémům (EDISON, Rozvrhy, SAP aj.) provozovaných oddělením Informační systémy útvaru CIT naleznete na [[INNETu>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/informacni-systemy/]])
53 * Rozvrhy naleznete na http://rozvrh.vsb.cz
54 * Mapu areálů naleznete [[zde>>url:http://www.vsb.cz/cs/kontakty-a-mapy/mapy-arealu/]].
55 * Další informace naleznete na stránkách [[www.vsb.cz>>url:http://www.vsb.cz]].
56
57 **9) KNIHOVNA - POČÍTAČOVÉ UČEBNY - TISKY/KOPÍROVÁNÍ - SPORT**
58
59 * Pro půjčování knih a časopisů se zaregistrujte v [[knihovně>>url:http://knihovna.vsb.cz/]]. Pro prodlužování zapůjčených titulů přes web se přihlašte na do [[Katalogu Ústřední knihovny>>url:https://katalog.vsb.cz]] svým osobním číslem a [[jednotným heslem>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
60 * Přístup k síti máte vedle fakultních/katedrálních učeben také na celoškolských učebnách http://ucebny.vsb.cz
61 * Pro kopírování/tisk dokumentů mužete využít jak [[Reprografický systém SafeQ>>url:http://safeq.vsb.cz/]] tak i [[Automatizovaný tiskový systém (ATS)>>doc:uzivatel.ats.WebHome]] dostupný na vybraných [[celoškolských učebnách>>url:http://ucebny.vsb.cz/]].
62 * O sportovních aktivitách na Katedře tělesné výchovy se dočtete na http://ktvs.vsb.cz/
63
64 **[[Stavovská Unie Studentů VŠB TU Ostrava>>url:http://sus.vsb.cz/]]**
65
66 ----
67
68 {{id name="zam"/}}
69 **Jsem nový zaměstnanec**
70 O základních úkonech potřebných při nastoupení do pracovního poměru budete informování na Personálním oddělení.
71
72 **1) JEDNOTNÉ HESLO (LDAP)**
73
74 * Automaticky vám po zavedení do personální agendy bude vytvořen účet a přiděleno [[osobní číslo s provizorním heslem>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
75 * Provizorní heslo (vaše rodné číslo [bez mezer a lomítek]) si z důvodu jeho omezené platnosti ihned změňte [[zde>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/zmena-hesla/]].
76 * I v případě, že podepíšete smlouvu s předstihem, vyřizování na kartovém centru lze až první pracovní den.
77 * Při podpisu smlouvy v prvním pracovním dnu tak budete mít možnost vyřídit si kartu až následující den (čili druhý pracovní den).
78 * Cizincům bude sděleno specifické provizorní heslo, neboť nemají rodné číslo.
79
80 **2) SOUHLAS SE SRÁŽKOU ZE MZDY**
81
82 * Souhlas se srážkou ze mzdy vyplňte a zajděte s ním na pokladnu (naproti kartovému centru, v přízemi budovy A).
83
84 **3) PRŮKAZY - IDENTIFIKAČNÍ KARTY**
85
86 * Pro vystavení identifikační karty zajděte na [[Kartové oddělení>>url:http://kc.vsb.cz/]] v přízemí budovy A (hlavní budova VŠB-TU Ostrava v Porubě místnost A148, A149).
87
88 **4) STRAVOVÁNÍ - MENZA**
89
90 * Váš průkaz bude automaticky zaregistrován v menze (stravování). Objednat jídlo přes web můžete na http://stravovani.vsb.cz
91
92 **5) PŘIPOJENÍ POČÍTAČE DO SÍTĚ - WIFI - VPN**
93
94 * Připojte si svůj počítač do sítě [[TUONET>>doc:tuonet.WebHome]] dle návodu [[zde>>doc:tuonet.pripojeni-pevne.zamestnanci.WebHome]].
95 * Pro připojení do bezdrátové sítě máte více možností viz [[zde>>doc:tuonet.wifi.WebHome]].
96 * Pro připojení počítače/notebooku z domu si nainstalujte VPN dle návodu [[zde>>doc:tuonet.vpn.WebHome]].
97
98 **6) ELEKTRONICKÁ POŠTA - EMAIL - WEBOVÉ ROZHRANÍ - MICROSOFT EXCHANGE**
99
100 * [[Elektronická pošta>>doc:uzivatel.email.WebHome]] s webovým rozhraním [[posta.vsb.cz>>url:http://posta.vsb.cz]] a návody pro nastavení [[poštovních klientů>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.WebHome]].
101 * Pokud chcete na univerzitě využívat nejen příjem/odesílání pošty, ale navíc chcete i sdílet úkoly, kalendáře, kontakty a synchronizovat data s mobilními zařízeními pak místo [[standardního poštovního účtu>>doc:uzivatel.email.WebHome]] univerzity (Roundcube/POP3/IMAP) budete muset mít speciální účet na serveru [[Microsoft Exchange>>doc:uzivatel.email.exchange.WebHome]].
102
103 **7) ANTIVIR - CERTIFIKÁTY - SOFTWARE**
104
105 * O antiviru a aktualizacích se dočtete [[zde>>doc:pc.bezpecnost.WebHome]].
106 * Více informací k certifikátům naleznete [[zde>>doc:uzivatel.certifikaty.WebHome]].
107 * Dostupný software ke stažení naleznete [[zde>>doc:pc.sw.WebHome]].
108 * Ohledně dostupného software na fakultě a odborné pomoci se s důvěrou obraťte na [[správce vaší fakulty>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/fakultni-spravci/]].
109
110 **8) EDISON - DOVOLENÁ - ROZVRHY - MAPA AREÁLŮ - TELSEZ - [[WWW.VSB.CZ>>url:http://www.vsb.cz]]**
111
112 * Informační systém pro studium a výuku EDISON naleznete zde: http://edison.vsb.cz
113 (Dokumentaci k dalším informačním systémům (EDISON, Rozvrhy, SAP aj.) provozovaných oddělením Informační systémy útvaru CIT naleznete na [[INNETu>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/informacni-systemy/]])
114 * Evidence dovolené je k dispozici na [[innet.vsb.cz>>url:http://innet.vsb.cz]] odkazem Dovolené
115 * Rozvrhy naleznete na http://rozvrh.vsb.cz
116 * Mapu areálů naleznete [[zde>>url:http://www.vsb.cz/cs/kontakty-a-mapy/mapy-arealu/]].
117 * Informace k telefonnímu seznamu jsou dostupné [[zde>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/informacni-systemy/telefonni-seznam/]].
118 Další informace naleznete na stránkách [[www.vsb.cz>>url:http://www.vsb.cz]].
119
120 **9) KNIHOVNA - POČÍTAČOVÉ UČEBNY - TISKY/KOPÍROVÁNÍ - SPORT**
121
122 * Pro půjčování knih a časopisů se zaregistrujte v [[knihovně>>url:http://knihovna.vsb.cz/]]. Pro prodlužování zapůjčených titulů přes web se přihlašte na do [[Katalogu Ústřední knihovny>>url:https://katalog.vsb.cz]] svým osobním číslem a [[jednotným heslem>>url:https://dokis.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/uzivatel/jednotne-heslo]].
123 * Pro zápisy/testy aj. máte k dispozici také vybrané celoškolské učebny http://ucebny.vsb.cz Např. učebny na PC pavilonu a jazyková učebna pro interaktivní výuku cizích jazyků na kolejích VŠB-TUO.
124 * Pro kopírování/tisk dokumentů mužete využít jak [[Reprografický systém SafeQ>>url:http://safeq.vsb.cz/]] tak i [[Automatizovaný tiskový systém (ATS)>>doc:uzivatel.ats.WebHome]] dostupný na vybraných [[celoškolských učebnách>>url:http://ucebny.vsb.cz/]].
125 * O sportovních aktivitách na Katedře tělesné výchovy se dočtete na http://ktvs.vsb.cz/
126
127 ----
128
129 {{id name="pokr"/}}
130 **Pokračuji ve studiu**
131
132 * Více se dočtete [[zde>>doc:faq.hesla.WebHome||anchor="szz"]].
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava