Prostor XWiki obsahuje dokumenty pro vnitřní použití v rámci XWiki. Vaši wiki je možné administrovat pomocí Administrační aplikace.
Značky:
 
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava