Archive

Last modified by Administrator on 03.08.2023 14:17

Blog - posts for March 2024

Mar 22 2024

Údržba serveru Mailbox

V pátek 22. 3. 2024 dojde k plánované odstávce mailového serveru mailbox. V době od páteční 23. hodiny do sobotní 2. hodiny ranní bude zpožděno doručování e-mailů do schránek. Toto se netýká uživatelů, jejichž schránka je hostována na Exchange Online v cloudu MS 365.