Konfigurace MS Outlook 2013

Last modified by on 20.09.2017 14:52

Pošta Office 365 je v tomto okamžiku dostupná pouze studentům prezenčního studia EkF. Ostatní služby jsou dostupné všem studentům i zaměstnancům VŠB – TUO.

Kancelářský software Office 2013 Professional Plus, který umožňuje používat společnost Microsoft studentům zdarma po dobu studia je obsažen rovněž poštovní klient Outlook 2013. Tento poštovní klient umožňuje kromě samotné pošty rovněž práci s kalendářem, kontakty a úkoly. Je na Vás, zda preferujete webové rozhraní nebo si nainstalujete tohoto specializovaného klienta.

 1. Instalaci zahájíte spuštěním Outlook 2013:

  1.png
   
 2. Uvítá Vás Outlook 2013, stiskněte Další.

  2.png
   
 3. Potvrďte provedení konfigurace a stiskněte Další.

  3.png
   
 4. Vyplňte formulář a stiskněte Další.

  4.png
   
 5. Probíhá automatická konfigurace, která může trvat řádově několik minut.

  5.png
   
 6. Zadejte přihlašovací údaje. Jméno je ve tvaru: osobniCislo@vsb.cz. Tyto údaje je potřeba zadat opakovaně dvakrát až třikrát. Tomuto jevu se bohužel nedá zabránit, jde však o jednorázovou záležitost

  6.png
    
 7. Úspěšné dokončení konfigurace Vám Office 365 sdělí následujícím obrázkem. Klikněte na Dokončit.

  7.png
   
 8. Po prvním spuštění Outlooku s nakonfigurovaným účtem se vytváří profil, což si vyžádá opět několik minut. Další spuštění jsou pak již podstatně rychlejší.          

  8.png
            
 9. Po úspěšném spuštění Outlooku se objeví standardní rozhraní tohoto klienta, ve kterém si můžete provést další konfiguraci podle vlastního uvážení.          

  9.png
           
 10. Věnujte pozornost stavovému řádku, kde máte důležité informace o spojení s poštovními servery a o aktuálnosti jednotlivých složek.

  10.png    
     
 11. Pokud již Outlook 2013 používáte, můžete účet Office 365 přidat ke stávajícímu účtu. V Outlooku 2013 přejděte na záložku Soubor a klikněte na tlačítko Přidat účet. Další postup je pak již stejný.

  11.png
            
     
Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava